Prezydent nie znajdzie pieniędzy

Radni chcieli remontu parkingu...

 

Pod koniec marca radni "Spółdzielców" interpelowali do prezydenta w sprawie remontu parkingu przy cmentarzu na ul. Polnej. Prezydent z pomysłem się zgodził, ale... nie znajdzie pieniędzy na tę inwestycję. 

- Uważam, że potrzeba wykonania wnioskowanych robót jest bezsprzeczna. Muszę jednak dodać, że również ważne są dla mnie wnioski i sygnały mieszkańców o potrzebie utwardzenia trwałym materiałem alejek na cmentarzu komunalnym. Niestety, nie widzę w chwili obecnej wolnych środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację tych zadań. W przypadku niewystąpienia w tegorocznym budżecie oszczędności, propozycja remontu nawierzchni wymienionego parkingu powinna być analizowana przy konstrukcji projektu planu budżetu na przyszły rok - poinformował Marek Materek.

- Przewidywany koszt wykonania tych robót kształtować się powinien na poziomie około 420 tysięcy złotych. Jednak wykonanie tych prac z pominięciem remontu przyległego chodnika (koszt około 70 tys. złotych) oraz analogicznej modernizacji odcinka ulicy Polnej o nawierzchni z płyt betonowych (koszt około 200 tys. złotych) nie przyniesie do końca oczekiwanego rezultatu - dodał prezydent Starachowic.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ