Remont parkingu pilną sprawą

W numerze

Remont parkingu pilną sprawą

Budowa lub kapitalny remont parkingu przy wejściu głównym do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach jest koniecznym przedsięwzięciem. Interpelował w tej sprawie radny Paweł Lewkowicz.

Powiat Starachowicki przekazał ten teren na własność Muzeum im. Jana Pazdura w ubiegłym roku. Ilość odwiedzających placówkę wrasta z roku na rok, miejsc parkingowych brakuje, a stan techniczny terenu jest żałosny. Radny Paweł Lewkowicz zwrócił na sesji Rady Powiatu uwagę na fakt, że parking jest zdegradowany i nieestetyczny, a po deszczu są nawet trudności w poruszaniu się.

- Zamiast być wizytówką dla odwiedzających, wygląd parkingu odstrasza - argumentuje swoją interpelację i wnioskuje o podjęcie działań mających na celu udzielenie dotacji celowej dla Muzeum na budowę parkingu z wjazdem. W razie braku środków finansowych, radny proponuje kapitalny remont istniejącego.

- Proszę o przedłożenie przedmiotowej interpelacji dyrektorowi Muzeum Przyrody i Techniki (...). Wskazane jest też zapytanie współorganizatora zawodów łazików marsjańskich – SSE "Starachowice" - o możliwość partycypacji w kosztach finansowych budowy nowego parkingu - pisze Paweł Lewkowicz. - Liczę na pozytywny odbiór interpelacji przez Zarząd Powiatu m.in. choćby z uwagi na fakt, że we wrześniu br. zawitają do nas nowoczesne technologie, a wstydem byłoby oferować szpetny parking w środku miasta, z warstwami kurzu albo błota.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ