Oddziały szpitalne nie będą zamykane

Katarzyna Arent - p.o. dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zapewnia mieszkańców, że poza reumatologią wszystkie oddziały szpitalne PZOZ pracują i przyjmują pacjentów.

Pani dyrektor przyznała na zwołanej konferencji, że sytuacja służby zdrowia w kraju jest trudna i wiele szpitali boryka się z problemem braku specjalistów, podobnie jak szpital w Starachowicach, który czyni starania zmierzające do pozyskania lekarzy.

- Chcielibyśmy powiększyć kadrę, co pozwoliłoby zwiększyć dostępność usług oraz odciążyć pracujących obecnie lekarzy – poinformowała dziennikarzy.

W przypadku szpitala w Starachowicach równowaga pomiędzy odchodzącymi a przychodzącymi do pracy jest zachowana, bo kadra medyczna jest na bieżąco uzupełniania. Nie ma zagrożenia kadrowego lekarzy na żadnym innym oddziale, oprócz reumatologii.

Szpital czyni również starania, by pozyskać kardiologów. Planuje bowiem rozszerzenie oddziału kardiologicznego i poszerzenia bazy łóżkowej.

- Rozmawialiśmy na ten temat z konsultantem wojewódzkim, prof. Marianną Janion. Skierowaliśmy również pisma do konsultantów w województwach ościennych. Liczymy, że nasze działania doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Da to możliwość rozszerzenia bazy łóżkowej i powiększenia oddziału kardiologicznego – powiedziała Katarzyna Arent.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ