Rywalizowali gimnazjaliści

Uczniowie klas gimnazjalnych ze szkół na terenie powiatu radomskiego rywalizowali w Finale Turnieju Wiedzy o Samorządzie Powiatowym, który odbył się w Sali Widowiskowo – Kinowej iłżeckiego Domu Kultury.

Impreza ma już blisko 20 – letnią tradycję, a jej celem jest edukacja samorządowa młodzieży szkolnej, popularyzacja tradycji i historii regionalnej oraz popularyzacja dokonań i działalności obecnych władz samorządowych. W tegorocznym finale konkursu spotkały się trzyosobowe drużyny gmin: Wierzbica, Kowala i Iłża. Każda przygotowała na finał dwie prezentacje tematyczne, dotyczące powiatu i samorządu swojej gminy. Iłżecka drużyna wzorowała się na tradycjach grup rekonstrukcji historycznej działających w mieście.

W jury oceniającym występy młodzieży zasiadali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomiu: sekretarz Powiatu Renata Mazur, zastępca naczelnika Wydziału Promocji Włodzimierz Bojarski oraz pracownik tego wydziału, Wojciech Turliński. Wysoki i wyrównany poziom wszystkich występów sprawił, że o kolejności zdobytych miejsc zdecydowała konkurencja "Niespodzianka", podczas której drużyny rozwiązywały krzyżówkę o tematyce samorządowej. Zwycięsko z tek konkurencji wyszła drużyna z Iłży, która tym samym wygrała cały turniej. Drugie miejsce zdobyła gmina Kowala, a trzecie Wierzbica.

W zwycięskiej reprezentacji Iłży wystąpili: Julia Wancerz, Kamil Jaśkiewicz i Katarzyna Tusińska, a ich opiekunami są: Justyna Chudyba, Justyna Pacholczak i Aneta Kostecka;

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Radomski. Były też upominki dla opiekunów oraz dyplomy dla szkół. Oprawę artystyczną turnieju zapewniły występy młodych wokalistek z Domu Kultury: Natalii Łygan, Wiktorii Gutkowskiej oraz Leny Rzońcy.

K. K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ