Przekazanie wozu dla OSP Ostrożanka

W numerze

Przekazanie wozu dla OSP Ostrożanka

Starosta Danuta Krępa została matką chrzestną "Ostrego", wozu bojowego, jaki w dniu strażackiego święta trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance. W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli również poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach Robert Sabat, komendant powiatowy PSP w Starachowicach Wiesław Ungier, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, a także samorządowcy oraz mieszkańcy tej gminy.

Przekazanie samochodu nastąpiło podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, jakie odbyły się 4 maja br. w Ostrożance. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji druhów, którą odprawił ks. kan. Daniel Kobierski. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz oraz mieszkańcy. Powiat Starachowicki reprezentowała starosta Danuta Krępa, której towarzyszyła członek Zarządu Powiatu Małgorzata Pruś. Obecni byli też: poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP Robert Sabat, komendanci powiatowi PSP w Starachowicach Wiesław Ungier oraz Sławomir Zięba, szefowie ochotniczych formacji, a także samorządowcy, w tym radni powiatu oraz mieszkańcy tej gminy. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy przeszli na teren boiska, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie wozu.

Samochód, który trafił do OSP w Ostrożance to MAN Star, użytkowany dotychczas przez zawodowców z KP PSP w Starachowicach. Był wykorzystywany głównie do akcji ratowniczo – gaśniczych. Służył jednak za rezerwowy wóz, dlatego nie jest zbyt mocno wyeksploatowany. Może więc jeszcze długo służyć ochotnikom z Ostrożanki. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Daniel Kobierski w asyście wójta gminy Mirosława Seweryna. Matką chrzestną "Ostrego", bo takie imię otrzymał wóz, została starosta Danuta Krępa, natomiast jego opiekunem - wójt gminy Mirosław Seweryn. Byli oni pierwszymi osobami, na których ręce zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach Robert Sabat, poseł Krzysztof Lipiec i wicewojewoda Andrzej Bętkowski przekazali kluczyki do wozu. Za ich pośrednictwem trafiły one do naczelnika jednostki – Zbigniewa Obary, a potem do kierowcy, który zaprezentował pojazd wszystkim zebranym.

- Bardzo się cieszę, że samochód, który do tej pory służył w KP PSP, trafia w tak dobre miejsce, do OSP w Ostrożance – mówiła podczas uroczystości starosta Danuta Krępa. –Jestem przekonana, że teraz mieszkańcy będą czuć się bezpieczniej. Wszyscy chcielibyśmy, aby zdarzenia zagrażające życiu czy mieniu, zdarzały się jak najrzadziej, ale życie pisze własne scenariusze. I wtedy trzeba iść na ratunek i wtedy pierwsi są zawsze strażacy – mówiła starosta, podkreślając ich rolę oraz znaczenie dla społeczności.

- Pełnicie niezwykle ważną i odpowiedzialną służbę. Jesteście zawsze gotowi do największych poświęceń. Nie szczędzicie trudu i sił. Pełnicie służbę dla Boga, Ojczyzny i społeczeństwa, za co gorąco wam dzisiaj dziękuję. Oby nigdy nie zabrakło wam tej odwagi, a gdy przyjdą trudne chwile niechaj opiekę nad wami sprawuje wasz patron – św. Florian – mówiła starosta.

Biorący udział w uroczystości poseł Krzysztof Lipiec podkreślał, że w swojej codziennej pracy druhowie wypełniają zawołanie "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Dziękując za ich dotychczasową służbę życzył, by dalej dawali piękne świadectwo przynależności do braci strażackiej. Głos zabierali również wójt gminy Mirzec, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, komendant wojewódzki Robert Sabat, radny Robert Gralec i sołtys Tadeusz Chojnacki. Uroczystość uświetnił występ zespołu "Jutrzenka" oraz poczęstunek.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ