Profilaktyka się przyda

ZSZ nr 2

W numerze

Profilaktyka się przyda

ZSZ nr 2

 

Uczniowie klas pierwszych i drugich w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 uczestniczyli w akcji profilaktycznej przeciwdziałanie narkomanii.

Spotkanie poprowadziły: psychopedagog oraz pielęgniarka szkolna z udziałem pedagoga. Omówili zagadnienia dotyczące szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm młodego człowieka, odnosząc się do znanych postaci ze świata filmu, kultury i sztuki, które popadły w uzależnienie od narkotyków. Młodzież, dzięki bogato zgromadzonemu materiałowi, zobaczyła, jakie spustoszenie w wyglądzie i postawach robią substancje psychoaktywne. Dużą przestrogą był zaprezentowany film pt. "Życie pod murem". Obraz bardzo skutecznie uwydatnił kluczowe kwestie w profilaktyce uzależnień. Podobnie wpłynęły plakaty zaprezentowane przez Dorotę Dwojak, a wykonane przez uczniów.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ