Bez udziału inkasenta, płatności raz w miesiącu

PWiK wprowadzi zdalny odczyt wodomierzy

Na okładce

Bez udziału inkasenta, płatności raz w miesiącu

PWiK wprowadzi zdalny odczyt wodomierzy

Modernizacja części osadowej Oczyszczalni Ścieków, to główne zadanie w przyszłościowych planach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Jest w nich również wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy. 

Sytuacja miejskich spółek jest cyklicznie oceniana przez radnych. Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej ich prezesi też przedstawili wyniki finansowe, ale także plany na najbliższą przyszłość. Dużo dzieje się w PWiK, które rozpoczęło już milionowe inwestycje. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, jak poinformował prezes Piotr Nowak, będzie modernizacja części osadowej Oczyszczalni Ścieków. Umowa w tej sprawie została już podpisana i opiewa na blisko 22,5 mln złotych.

Spółka planuje także mniejsze przedsięwzięcia, takie jak samodzielna gospodarka osadowa, budowa i remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także wprowadzenie zmiany w sposobie odczytu wodomierzy, co ma zapewnić oszczędności.

- W tym roku wprowadzamy odczyt zdalny. na początku będzie zainstalowanych 1000 takich wodomierzy na osiedlu Orłowo. Do tego celu wraz z wodomierzami zakupiony został osprzęt. Umożliwi to automatyczny odczyt, czyli wykonanie wszystkich czynności: od odczytu do wystawienia faktury, bez udziału człowieka, który do tej pory był za to odpowiedzialny. Zdalny odczyt uniezależni spółkę od nieobecności właściciela posesji w domu, a także spowoduje większą płynność finansową, ponieważ odczyty będą wykonywane raz w miesiącu i w takim samym czasie wystawiane będą faktury - mówił Piotr Nowak, prezes PWiK.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ