Wyposażą jednostkę

OSP Tychów Stary

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Starym otrzymała 200 tys. zł dofinansowania na dosprzętowienie i przygotowanie samochodów do ratownictwa technicznego. 18 kwietnia, druhowie i przedstawiciele gminy podpisali porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach. Uczestniczył w tym akcie marszałek Adam Jarubas, prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP Mirosław Pawlak i Beata Oczkowicz, dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- W ramach działalności Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypracowujemy środki, które mogą być przeznaczane na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Często to właśnie druhowie z OSP są pierwsi na miejscu pożarów i wypadków drogowych. Specjalizują się w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków. Dlatego uznaliśmy, że warto wspierać tę ważną służbę - mówił marszałek Adam Jarubas.

Dofinansowanie trafi do sześciu gmin.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ