reklama

Minister Rafalska wizytowała powiatowe placówki

W numerze

Minister Rafalska wizytowała powiatowe placówki

Dwie powiatowe placówki: Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy wizytowała w niedzielę, 22 kwietnia br. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas swojej wizyty w Starachowicach. Towarzyszyła jej w tym m.in. starosta Danuta Krępa.

Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Starachowice w ramach kampanii "Polska jest jedna". Podczas wizyty towarzyszyli jej parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości – posłowie: Anna Krupka, Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, a także senator Krzysztof Słoń. Obecna była też wojewoda Agata Wojtyszek. Honory gospodarza pełniła starosta Danuta Krępa, która oprowadzała minister po powiatowych placówkach, świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności Pani minister odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej znajdującego się przy ulicy Bema. Podczas spotkania mówiła m.in. o konieczności pielęgnowania szacunku do osób starszych. Podkreśliła, że rząd docenia ich trud i wysiłek w budowaniu kraju.

- Za ten entuzjazm w odbudowywaniu Polski, za te trudne chwile, za ten niezłomny patriotyzm Państwa tu, na tej ziemi - mamy dla Was dużo szacunku – zapewniała minister. Podczas wizyty miała okazję obejrzeć krótki program artystyczny przygotowany przed mieszkańców DPS-u na okoliczność 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a później uczestniczyć z nimi we mszy świętej.

W następnej kolejności udała się do Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, który powstał dzięki środkom rządowym. Była pod dużym wrażeniem naszej placówki, zwłaszcza po rozmowach z rodzicami, którzy wypowiadali się o niej bardzo pochlebnie. Minister zapowiedziała, że resort, którym kieruje, będzie wspierał powstawanie kolejnych Środowiskowych Domów Samopomocy w Polsce. W pierwszej kolejności pieniądze na ten cel dostaną powiaty, gdzie takich placówek nie ma w ogóle. Na koniec spotkała się z mieszkańcami w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, gdzie powitano ją gromkimi oklaskami. Z rąk starachowickiej rodziny z pięciorgiem dzieci odebrała podziękowania za wspieranie polskich rodzin przez rząd.

Najpierw minister omówiła pokrótce rządowe działania w sferze społecznej, a później odpowiadała na zadawane pytania. Dotyczyły one m.in. kwestii emerytur osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, pieczy zastępczej, prac nad ustawą dotyczącą zakazu aborcji ze względów eugenicznych, programu 500 + i kwestii związanych z resortem zdrowia, jak pytanie dotyczące likwidacji Polsko–Amerykańskich Klinik Serca w Starachowicach. Tuż przed wyjazdem ze Starachowic minister udała się jeszcze do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Starachowicach, które niedawno dostały wsparcie na wyposażenie pracowni i zagospodarowanie terenu wokół nowych warsztatów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ