reklama

Mikroinwestycje posłużą mieszkańcom

Informator UM

Mikroinwestycje posłużą mieszkańcom

Nowe chodniki, miejsca parkingowe, latarnie uliczne, wyremontowane ciągi pieszo - jezdne, to mikroinwestycje stanowiące odpowiedź władz miasta na potrzeby mieszkańców starachowickich osiedli.

"Modernizacja chodnika przy ul. Kopalnianej od strony południowej i wschodniej budynków nr 7 i 9 wraz z budową zatoki parkingowej"

(fot: kopalniana 1, bez podpisu)

W ramach inwestycji wykonano tu roboty rozbiórkowe, ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nową nawierzchnię zatoki parkingowej, zasadzono drzewa, oznakowano stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia.

- Zakończyliśmy kolejną mikroinwestycję na terenie miasta, tym razem jest to modernizacja chodnika i budowa nowych miejsc postojowych przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Kopalnianej nr 7 i nr 9 – mówi prezydent miasta Marek Materek. - Prace wykonała firma DROGMAR, ich koszt to blisko 70 tys. zł. Termin realizacji prac zapisany w umowie był do 10 maja, jak widać firma wykonała te prace wcześniej. Mieszkańcy od wielu lat interweniowali i prosili o to, aby poprawić stan chodników i zwiększyć ilość miejsc postojowych.

Prezydent wizytując to przedsięwzięcie podziękował radnym Rady Miejskiej: pani Jadwidze Piątek i panu Marcinowi Sowuli, za uwzględnienie inwestycji w gminnym budżecie.

- Remont chodnika to praktycznie inwestycja wykonywana od podstaw – mówi radna Jadwiga Piątek. – Wykonanie nowego ciągu pieszego i instalacja nowego oświetlenia z pewnością wpłynęły na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Miejsca parkingowe - wiadomo, że bardzo potrzebne. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, a ja dziękuję za wykonanie tej inwestycji.

- Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za wpisanie tej inwestycji do budżetu a mieszkańcom za wytrwałość – mówi radny Marcin Sowula. - Wykonawca spisał się na medal, mamy miejsca postojowe – 10 sztuk, nowy chodnik, które wpisują się w plan zagospodarowania tego terenu za blokami przy ul. Kopalnianej nr 7 i nr 9. Natomiast za blokiem przy ul. Kopalnianej nr 4 powstał nowy ciąg pieszo – rowerowy, nowe oświetlenie, podobnie przy ul. Granicznej też zamontowano nowe lampy uliczne. Całe to osiedle pięknieje a mieszkańcy są zadowoleni. Proszę prezydenta, aby wspierał również nasze dalsze działania.

Modernizacja chodnika i schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Reja

(fot: kraszewskiego 1 lub kraszewskiego 2, bez podpisu )

Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcą był pan Wojciech Bachowski. Prezydent miasta Marek Materek, wizytując zrealizowane przedsięwzięcie, przekazał podziękowania za zgłoszenie i promowanie inwestycji wśród mieszkańców na ręce pana Ryszarda Bachowskiego.

- Zakończyliśmy kolejne przedsięwzięcie dotyczące budowy chodnika i schodów terenowych na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Reja – mówi prezydent Marek Materek. Dziękuję panom Wojciechowi i Ryszardowi Bachowskim za to, że zgłosili tę inwestycję i społecznie nadzorowali jej realizację. Prace wykonał Zakład Remontowo-Budowlany "JURbud" za kwotę 32 tys zł. Dokończeniem będzie montaż oświetlenia ulicznego, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo osób mieszkających na tym osiedlu.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za taką inicjatywę jak Budżet Obywatelski, dzięki temu my, mieszkańcy, możemy sami zrobić coś dla siebie mówił - Ryszard Bachowski. – My tędy chodzimy, starsi ludzie do kościoła, dzieci do szkoły, młodzi do pracy.

Remont ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Reymonta

(fot: reymonta)

To kolejne przedsięwzięcie, które zrealizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice. Wykonawca prac była firma MARANT Usługi Brukarskie i Roboty Drogowe. Zakres robót obejmował m.in.: prace rozbiórkowe starego ciągu pieszo – jezdnego, wykonanie podbudowy, budowę nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie oznakowania pionowego. Koszt inwestycji to 78 tys zł.

- Inwestycję tę realizowaliśmy z pewnymi perypetiami, dlatego że w jednym roku nie udało nam się wykonać tego zadania ze względu na brak wykonawców – mówi prezydent Marek Materek.- W końcu inwestycja doszła do skutku w roku kolejnym i lokalna firma pana Marcina Łaganowskiego wykonała ciąg pieszo – jezdny, który nie tylko służy do spacerów, ale także do przejazdu samochodów, bo ulica jest wąska i muszą się tu pomieścić spacerowicze, przejeżdżające auta i samochody mieszkańców zaparkowane na poboczach.

Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Rubinowej, Górzystej i Wspólnej

(fot: wspólna 2, bez podpisu )

Nowe słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami LED stanęły przy trzech znajdujących się na obrzeżach miasta ulicach: Rubinowej, Górzystej i Wspólnej.

– Dziękuję radnemu Robertowi Sowuli, który był wnioskodawcą tego przedsięwzięcia i mieszkańcom, którzy głosowali na tę inwestycję, aby doszła ona do skutku – mówi prezydent.

Łącznie przy trzech ulicach zrealizowano budowę linii kablowej oraz linii napowietrznej i zamontowano kilkanaście słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED w miejscach, gdzie dotychczas oświetlenia ulicznego nie było wcale. Koszt tych prac łącznie to blisko 60 tys zł.

- Cieszę się i dziękuję Panu Prezydentowi, że wydajemy pieniądze z budżetu także na inwestycje realizowane na obrzeżach miasta, nie tylko w centrum – mówi radny Robert Sowula. - Przez wiele lat wspólnie z mieszkańcami próbowaliśmy doprowadzić do budowy oświetlenia i dopiero prezydent Marek Materek wziął pod uwagę to, że tutaj też mieszkają ludzie, którzy płacą podatki. Serdecznie dziękuję pani Barbarze Zacharskiej za zaangażowanie. Myślę, że te trzy inwestycje to dopiero początek kolejnych przedsięwzięć. Zaplanowany jest montaż około 80 słupów oświetleniowych w obszarze osiedla Brazylia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ