reklama

Duża szansa na nowe komputery dla szkół. Gmina Mirzec na pierwszym miejscu rankingu

Wart ponad dwa miliony złotych wniosek, dotyczący zakupu nowego sprzętu komputerowego dla wszystkich szkół w gminie Mirzec a także dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na pierwszym miejscu w województwie!

Gmina Mirzec ubiega się o unijne pieniądze na duży projekt dotyczący rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów we wszystkich szkołach w gminie. Przygotowany w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości wniosek "Tak na TIK w Gminie Mirzec" został najwyżej oceniony ze wszystkich wniosków, które wpłynęły na konkurs "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK", ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Projekt uzyskał 112,5 punktu. Jest to też najdroższy ze zgłoszonych projektów. Jego koszt całkowity wynosi 2.085.955,20 złotych, przy czym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010 to 1.843.783,20 zł. Wkład władny gminy ma wynieść 242.172 złote, przy czym będzie to wkład niefinansowy, polegający na wynajmie sal w szkołach na zajęcia z programowania i robotyki prowadzone przez zewnętrzną firmę.

Robotyka i nie tylko

Bardzo ważną częścią projektu "Tak na TIK w Gminie Mirzec" będą dodatkowe zajęcia dla 576 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. Dodatkowo projekt zakłada, że dla grupy 180 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną zaproponowane odpowiednio sprofilowane zajęcia. Gama przewidzianych dodatkowych lekcji jest bardzo bogata. Zorganizowane – przez specjalistyczną zewnętrzną firmę – zostaną zajęcia z robotyki i programowania oraz warsztaty "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni". Zaplanowano też zajęcia wyrównawcze i indywidualne z TIK (czyli Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

Dla uczniów zostaną też zorganizowane dodatkowe lekcje z typowo szkolnych przedmiotów. W planach są zajęcia z języka angielskiego, kółka edukacji matematycznej, humanistycznej, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne.

Szkolenia dla nauczycieli

Z projektu "Tak na TIK w Gminie Mirzec" skorzysta także 81 nauczycieli, którzy będą mogli wybierać pomiędzy możliwościami podniesienia swoich umiejętności cyfrowych. Nauczyciele będą mogli ukończyć studia podyplomowe z zakresu nowych technologii i mediów w edukacji, wziąć udział w szkoleniu e- nauczyciel lub kursie administratora szkolnej pracowni komputerowej. Projekt "Tak na TIK w Gminie Mirzec" zakłada, że po zakończeniu szkoleń wszyscy nauczyciele będą stosować technologie informacyjno – komunikacyjne podczas nauczania swoich przedmiotów.

Wszędzie nowe komputery

Bardzo ważną częścią projektu będzie zakup wyposażenia do pracowni komputerowych w każdej szkole. Do pracowni zakupione zostaną komputery, laptopy dla nauczycieli, kserokopiarki, drukarki, drukarki 3D, dotykowe monitory interaktywne a także wyposażenie pracowni – stoliki komputerowe, biurka, krzesła i szafki. Projekt zakłada też budowę sieci, serwerowni, oraz zakup systemów zabezpieczających i systemów do zarządzania siecią.

W każdej szkole powstanie też ogólnodostępne stanowisko do samodzielnej pracy ucznia. Będzie to komputer stacjonarny wyposażony w stałe łącze internetowe. Program zakłada też zakup programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, z których korzystać będą przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami.

Planowany termin realizacji projektu to okres od 1 września 2018 do 30 czerwca 2020 roku.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ