reklama

Będzie klub seniora

Brody

Będzie klub seniora

Gmina Brody uzyskała pieniądze na adaptację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stykowie na miejsce spotkań dla osób starszych. Dzięki wsparciu z rządowego programu Senior+, przeprowadzone zostaną prace remontowe, zakupione będą meble, wyposażenie biblioteki, sprzęt do ćwiczeń, nagłośnienie i gry towarzyskie. Ponadto, kuchnia w świetlicy zostanie wyposażona w sprzęt AGD.

Przy świetlicy w Stykowie znajduje się taras o powierzchni 72m kw., który dotąd nie był w pełni wykorzystywany. Dzięki remontowi, będzie można przeprowadzać wiele zajęć i spotkań na świeżym powietrzu.

Całkowita wartość robót wynosi ok. 66,8 tys. zł, z tego z dotacji pochodzić będzie ok. 53,4 tys. zł. a pozostałe koszty pokryje Gmina Brody. Jest duża potrzeba utworzenie miejsc, w których osoby po sześćdziesiątce będą mogły pożytecznie i w miłej atmosferze spędzić czas.

- Troszczymy się o osoby w podeszłym wieku. Na początku roku, wraz ze szkołą w Dziurowie, zorganizowaliśmy Dzień Seniora. Dzięki dotacji, utworzymy dla nich klub z prawdziwego zdarzenia – podsumowała Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ