reklama

Ruszyły prace przy konserwacji rowów melioracyjnych

Mirzec

Ruszyły prace przy konserwacji rowów melioracyjnych

Trwają prace przy naprawie i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Mirzec. Ich wykonanie jest niezbędne, aby odprowadzić z pól nadmiar wody i umożliwić użytkowanie gruntów rolnych na terenach podmokłych.

Urządzenia melioracyjne wymagają stałej, corocznej konserwacji, która zapewni drożność rowów i możliwość odprowadzenia nadmiaru wody. Na ten rok Gminna Spółka Wodna, która zajmuje się utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, zaplanowała szereg prac. Część z nich już się rozpoczęła.

Prace przy oczyszczaniu rowu melioracyjnego trwają w Gadce i Trębowcu. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych i robót interwencyjnych wycinają krzewy zarastające rów, który następnie jest pogłębiany za pomocą koparki. Oczyszczone zostaną około dwa kilometry rowu od przepustu na rozwidleniu drogi powiatowej Gadka – Jagodne w kierunku Gadki Majoratu. Mocno zaawansowane są też prace przy dokończeniu konserwacji strugi Krupówka od Trębowca Krupowa w kierunku Mirowa.

W planach na 2018 rok są także: naprawa i konserwacja zakrytego kanału i rowu melioracyjnego od Ostrożanki pod lasem w kierunku Małyszyna i Krzewy, konserwacja Potoku Tychowskiego od strugi Trębowiec do mostu na drodze Mirzec Czerwona, konserwacja rowu melioracyjnego w Jagodnem, dokończenie konserwacji rowu melioracyjnego w Mircu Majoracie do przepustu na drodze gminnej w Mircu Majoracie. Gminna Spółka Wodna będzie też wykonywać bieżące zadania, które pojawią się w ciągu roku.

Obecnie Gminna Spółka Wodna dysponuje 33 tysiącami złotych na zaplanowane prace. Większość tej kwoty, 25 tysięcy złotych, to dotacja przekazana przez Gminę Mirzec. Gminna Spółka Wodna zamierza starać się o kolejne dotacje z Powiatu Starachowickiego oraz Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dodatkowe pieniądze w znacznym stopniu przyczynią się do zrealizowania zadań zaplanowanych na 2018 rok.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ