Bezpieczeństwo na drogach i kontrole hodowli trzody chlewnej

Wieści z gmin

Bezpieczeństwo na drogach i kontrole hodowli trzody chlewnej

Zagrożenia afrykańskim pomorem świń w powiecie starachowickim oraz program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym były tematami obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - organu doradczego starosty.

Było to pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie, której przewodniczy starosta Danuta Krępa, jako przewodnicząca. Są w tym gremium radni powiatu: Paweł Lewkowicz i Maria Salwa, radny miejski Zygmunt Andrejas, Marzena Zdzymira, pracownica Starostwa, Waldemar Jakubowski – komendant Straży Miejskiej, podinsp. Aleksy Hamera i asp. Mirosław Kusztal z KPP. Z głosem doradczym w Komisji zasiadają: kpt. Sławomir Zięba – p.o. zastępcy komendanta PSP, Ewa Dróżdż – dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Zbigniew Polak - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Elżbieta Szafarczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele gmin: Paweł Zięba (Brody), Krzysztof Charemski (Pawłów), Andrzej Kutwin (Mirzec), Stefan Miernik (Wąchock) oraz Dorota Słonecka z Urzędu Miejskiego.

O przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski co kilka dni informuje Główny Lekarza Weterynarii. Temat referował Komisji Zbigniew Polak - Powiatowy Lekarz Weterynarii. Powiat starachowicki znajduje się poza obszarem objętym ograniczeniami, strefą zagrożoną i ochronną. Najbardziej narażona na zakażenie wirusem wydaje się północ województwa świętokrzyskiego, dlatego służby weterynarii mają sprawdzać dostosowanie tamtejszych gospodarstw do wymogów resortu rolnictwa, mających ochronić krajowe hodowle trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń.

Omawiano też "Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na lata 2018 – 2020", co referował radny Paweł Lewkowicz. Dokument zawiera wizje i cele, które mają doprowadzić do sytuacji, by na drogach powiatu nie ginęli piesi (na koniec 2020 r. nawet jeden), a w rocznym wymiarze ograniczenie liczby zabitych i ciężko rannych minimum o 50% względem roku bazowego. Zawiera również skrupulatną diagnozę bezpieczeństwa pieszych i analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, łącznie z obszarami interwencji, wykazem potrzeb inwestycyjnych wskazanych przez poszczególne samorządy powiatu starachowickiego i inne podmioty realizujące zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Swoje uwagi do niego zgłosili m.in.: Zygmunt Andrejas, który wnioskował o podwyższenie przejść dla pieszych oraz Aleksy Hamera, który proponował powiększyć grono partnerów o przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zostaną one uwzględnione w projekcie, który trafi pod głosowanie na czerwcowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ