Jest nowy chodnik

Przy ul. Medycznej

W numerze

Jest nowy chodnik

Przy ul. Medycznej

 

Inwestycję zrealizowano na wniosek mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice. Tegoroczna edycja programu, w którym to starachowiczanie decydują na co zostanie wydatkowana część pieniędzy z gminnego budżetu, ruszy niebawem.

Projekt mieszkańców ul. Medycznej zawierał prace rozbiórkowe nawierzchni starego chodnika, wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 200 m kw., wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami do studni wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz prace porządkowe i posianie trawy. Przeznaczono na nie blisko 40 tys. zł i wykonawca - Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala - oddał inwestycję do użytku.

- Podsumowujemy inwestycje wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego i zachęcamy starachowiczan do udziału w głosowaniu na zadania, które będą realizowane w przyszłym roku. Kolejnym przykładem takiej inwestycji jest remont chodnika wzdłuż ul. Medycznej. Wniosek dotyczący tej inwestycji został zgłoszony przez Andrzeja Manowskiego, któremu serdecznie dziękuję. Także Zarządowi Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za bardzo dobrą współpracę. SSM w tym rejonie miasta wykonała potężne inwestycje związane z naprawą ciągów komunikacyjnych pomiędzy budynkami, co razem się dobrze komponuje i tworzy estetyczną całość - powiedział prezydent Marek Materek.

- Spółdzielnia od lat modernizuje ciągi piesze, które przystosowujemy tworząc możliwości podjazdu samochodów pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej. Mieszkańcy, planując te prace w roku 2017 stwierdzili, że ta część miejska, czyli chodnik wzdłuż budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 1 i ul. Medycznej jest w kiepskim stanie, a po każdych opadach deszczu gromadzą się tu zastoiny wody i zgłosili to zadanie do Budżetu Obywatelskiego. Realizując nasze prace koncentrowaliśmy się na zgraniu ich z wykonawcą prac prowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego. Dziękujemy panu prezydentowi, że udało się to wspólnie zrobić, zachowując kompleksowość robót - mówi wiceprezes Zarządu SSM Bogdan Skowroński.

- Warto zgłaszać inwestycje do Budżetu Obywatelskiego. Od początku mieszkam w bloku przy ul. Wojska Polskiego 1,

prace zostały zrobione porządnie. Jesteśmy wspólnie z mieszkańcami zadowoleni - dodał wnioskodawca projektu, Andrzej Manowski.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ