reklama

Sezon inwestycyjny już rozpoczęty

Aktualności Powiatowe

W numerze

Sezon inwestycyjny już rozpoczęty

Aktualności Powiatowe

 

Wre praca na drogach powiatu starachowickiego. Z nastaniem wiosny ruszyły roboty w większości gmin. Duża część inwestycji jest realizowania przy wsparciu środków rządowych, jak przebudowa drogi nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego oraz 0625 T Krynki – Brody, które wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa wraz z posłem Krzysztofem Lipcem.

Powiat Starachowicki był jednym z pięciu powiatów – obok pińczowskiego, buskiego, koneckiego i jędrzejowskiego, które 12 kwietnia br. podpisały umowy dotacyjne na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Podobne umowy podpisały też gminy: Starachowice, Sadowie, Wąchock, Bodzentyn, Solec-Zdrój, Wojciechowice, Górno, Baćkowice oraz Smyków. Łącznie do samorządów z naszego województwa trafi blisko 11 mln zł, które pozwoli na zmodernizowanie blisko 25 km dróg. W przypadku naszego powiatu będą to dwie drogi powiatowe: nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego oraz 0625 T Krynki – Brody, gdzie prace już trwają.

Dotacje na inwestycje drogowe w gminie Brody i Mirzec

Na przebudowę drogi nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 384 990,00 zł. W ramach tego zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 355 mb., na którym poszerzona zostanie nawierzchnia do szerokości 5 m, pojawi się odwodnienie, chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji, pobocze z kruszywa, a dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa znaki aktywne i gumowe progi zwalniające, które mają uspokoić ruch na tym terenie. Wykonaniem zadania zajmie się firma BUDROMOST – STARACHOWICE. Termin zakończenia robót został wyznaczony na 28 września br. Wartość całego zadania wyniesienie 769 980 zł. Dotacja pokryje połowę kosztów, pozostałymi Powiat podzieli się z Gminą Mirzec.

Drugim zadaniem, na który Powiat dostał dotację, i które zostało już rozpoczęte, jest rozbudowa drogi nr 0625 T Krynki – Brody. W przypadku tej inwestycji wysokość wsparcia wyniosła 2 888 030,00 zł. Pozwoli ona na kontynuację zadania realizowanego w ubiegłym roku przy wsparciu środków z tego samego programu. Wówczas przebudowany został odcinek o długości ok. 2,5 km, na którym pojawiła się nowa nawierzchnia, odwodnienie, ciągi pieszo – rowerowe oraz parking na blisko 80 samochodów. Tym razem prace obejmą odcinek o długości 1253 mb., na którym poszerzona zostanie jezdnia do szerokości 6 m, wykonane zostaną nowe warstwy nawierzchni wraz z odwodnieniem i utwardzonym poboczem. Pojawią się ciągi pieszo – rowerowe ze zjazdami do posesji, a także zatoka autobusowa, parking i oświetlenie. Wykonaniem zajmie się firma AGLET Sp. z o.o. z Warszawy, która kilka tygodni temu weszła na plac budowy. Drogowcy zdążyli sfrezować nawierzchnię i rozpoczęli roboty ziemne.

Planowany termin zakończenia prac, tak jak w przypadku drogi w Trębowcu, wyznaczony został na 28 września br. Wartość całego zadania wyniesie 5 768 673,54 zł. Dotacja z budżetu państwa pokryje 50 proc. kosztów. W sfinansowaniu drugiej części pomoże Powiatowi Gmina Brody.

- W sumie w ciągu dwóch lat zainwestowanie zostanie w tę drogę blisko 12 mln zł – powiedziała starosta, która wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem odwiedziła teren budowy.

A trzeba podkreślić, że jest to bardzo ważna droga z uwagi na duży ruch turystyczny w tym miejscu. Poseł Krzysztof Lipiec podkreślał wysoki standard, w jakim przebudowywane są drogi.

- Dzięki środkom rządowym modernizuje się dzisiaj lokalne drogi, to są drogi z chodnikami, z szerokim zapleczem komunikacyjnym w postaci parkingów i całej mniejszej infrastruktury – mówił poseł Krzysztof Lipiec

Na tym nie koniec, bo inwestycji na drogach powiatowych będzie w tym roku o wiele więcej. Z nastaniem wiosny, rozpoczęły się prace.

Ciąg dalszy przedsięwzięć w gminie Mirzec

Największe zaawansowanie widać w tej chwili w gminie Mirzec, gdzie na odcinku 3367 mb. przebudowywana jest droga powiatowa nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego jeszcze w ubiegłym roku, którego realizacja możliwa jest dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wykonawcą jest firma BUDROMOST – STARACHOWICE. Ma ona zakończyć ma pracę do 15 stycznia 2019 r. Łączne nakłady przewidziane na wykonanie robót wynoszą 4 018 256,42 zł. W tym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 1 008 605, 42 zł (w tym udział PROW – 641 775 zł i udział Powiatu – 366 830,42 zł). W roku następnym przewidziano nakłady w wysokości 2 964 141 zł (w tym udział Gminy Mirzec - 857 151,25 zł, udział Powiatu – 428 928,75 zł oraz dofinansowanie z programu PROW – 1 678 061 zł).

Powiat planuje także kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko - Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka na długości 640 mb., której wykonawcą jest firma GROCHBUD II. Chodzi o przebudowę rowu zlokalizowanego w pasie drogowym, którego zadaniem będzie odwodnienie działek prywatnych, przyległych do pasa drogowego. Do chwili obecnej wykonana została część zadania za kwotę 166 350,36 zł (z 230 00,02 zł, na jakie początkowo zostało wycenione). Prace będą kontynuowane po opracowaniu przez Gminę stosownej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia wodno-prawnego. Na realizację zadania w roku bieżącym podpisano z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający środki finansowe wartości umowy o kwotę 49 996,31 zł. Termin realizacji robót wyznaczony został na 31 sierpnia br.

Gmina Pawłów

W gminie Pawłów kontynuowana jest też przebudowa drogi powiatowej nr 0612 T Rzepin – Dąbrowa w miejscowościach Rzepin I i Dąbrowa, gdzie na długości 2200 mb. wykonywany jest chodnik wraz z odwodnieniem. Za prace odpowiada firma FTUH "DAREK" ze Starachowic. Zadanie kosztować będzie 1 485 747,85 zł w. Prace maja potrwać do 30 sierpnia br.

Niebawem rozpocznie się też przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kolonia w miejscowości Jaźwiny, na odcinku o długości 990 mb. Wykonawcą jest firma BUDROMOST – STARACHOWICE, której 6 kwietnia przekazany został plac budowy. Wartość robót całego zadania to 788 656,58 zł. Planowany termin zakończenia robót to 16 lipca 2018 r.

W Starachowicach niebawem rondo

Wkrótce kierowcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanego ronda u zbiegu ulicy Iglastej i Szkolnej w Starachowicach. Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęta została jeszcze w ubiegłym roku, jednak z uwagi na nieprzewidziane trudności, termin zakończenia robót został przedłużony do 15 maja br. W tej chwili większość z zaplanowanych prac została już wykonana. Do położenia została już tylko ostatnia warstwa nawierzchni, a po niej wykonanie oznakowania. Całkowita wartość tego zadania zamknie się kwotą niespełna 2,5 mln zł. Przypomnijmy, że inwestycja jest w całości finansowana ze środków Powiatu i będzie służyć poprawie bezpieczeństwa i rozładowaniu korków na ulicy Radomskiej w Starachowicach.

Większość z inwestycji drogowych, jak podkreśla starosta Danuta Krępa, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ze strony państwa.

Wnioskujemy o kolejne pieniądze

Powiat złożył także dwa wnioski do nowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, który zakłada wsparcie dla samorządów na poziomie 80 proc.

Chodzi o przebudowę dwóch dróg: nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka (jest koszt to ok. 1 mln 250 tys. zł), która pozwoliłaby ostatecznie zakończyć prace na tejże trasie oraz Jagodne – Gadka, wyceniona na ok. 3 mln 200 tys. zł.

Mamy nadzieję, że także tym razem uda się nam pozyskać pieniądze na realizację kolejnych inwestycji na drogach powiatowych.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ