Teren do relaksu i aktywności

Na Szlakowisku

Prezydent miasta Marek Materek zapowiada kolejne inwestycje na placu przy ul. Na Szlakowisku.

Zagospodarowany teren Szlakowiska cieszy nie tylko prezydenta. Są tam ławostoły, grille, siłownia plenerowa, postawiono zabytkową kadź, którą użyczyło Muzeum Przyrody i Techniki... A będzie jeszcze ładniej i atrakcyjniej!

- W tym roku kontynuujemy prace związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych przy ul. Na Szlakowisku, które są własnością Gminy Starachowice. Początek tego roku był momentem, w którym udało nam się wreszcie uregulować sprawy własnościowe. Działki te należały do osób prywatnych i od wielu lat toczyły się negocjacje związane z ich wykupem przez Gminę Starachowice. Nabycie praw własnościowych pozwala nam kontynuować prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem tego terenu. W tym roku takie prace zostały już częściowo wykonane tj. przerzedzenie tej części parku – o co wnioskowali mieszkańcy, zabezpieczenie skarpy w jej górnej części ze względu na bezpieczeństwo osób tam spacerujących. Kolejne prace związane były z wyburzeniem zniszczonego podestu sceny, która przed laty została tu wybudowana. W tym roku zamierzamy także wybudować tu Otwartą Strefę Aktywności i wzbogacić ten teren w nowe nasadzenia zieleni ozdobnej - mówi GAZECIE prezydent Miasta Marek Materek.

W ramach Otwartych Stref Aktywności na terenie Starachowic zaprojektowano budowę 4 stref w wariancie rozszerzonym i 1 strefę w wariancie podstawowym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem powstaną siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw oraz strefy relaksu, które wyposażone zostaną w urządzenia umożliwiające prowadzenie ćwiczeń ruchowych, aby uzyskać zróżnicowany stopień aktywności fizycznej: od spokojnej zabawy po większy wysiłek fizyczny. Każda strefa będzie wyposażona w co najmniej jedno urządzenie dla osób z niepełnosprawnością.

- Inwestycja przy ul. Na Szlakowisku zakłada rozbudowę istniejącej siłowni plenerowej o dodatkowe urządzenia, budowę placu zabaw z parkiem linowym oraz utworzenie strefy relaksu ze stołami do gier – zapowiada prezydent.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ