Są pieniądze na przebudowę dróg w powiecie

W numerze

Są pieniądze na przebudowę dróg w powiecie

Powiat Starachowicki otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę dwóch dróg powiatowych. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę na przekazanie dotacji.

Powiat Starachowicki był jednym z pięciu powiatów – obok pińczowskiego, buskiego, koneckiego i jędrzejowskiego, które 12 kwietnia br. podpisały umowy dotacyjne na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Podobne umowy podpisały m.in. gminy: Starachowice, Wąchock i Bodzentyn, a łącznie do samorządów z naszego województwa trafi blisko 11 mln zł, które pozwolą na zmodernizowanie blisko 25 km dróg.

W powiecie starachowickim będą to drogi powiatowe: Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa świętokrzyskiego (384 990,00 zł), oraz Krynki – Brody (2 888 030,00 zł). Inwestycję w gminie Mirzec realizować będzie starachowicka firma "Budromost". Ma przebudować odcinek drogi o długości 355 mb., na którym poszerzona zostanie nawierzchnia do 5 m, pojawi się odwodnienie, zostaną położone chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji i pobocze z kruszywa. Dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa zostaną zainstalowane znaki aktywne i gumowe progi zwalniające, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na tym terenie. Termin zakończenia robót został wyznaczony na 28 września br. Wartość całego zadania wyniesienie 769 980 zł, dotacja pokryje połowę kosztów, a pozostałą kwotę wyasygnuje Powiat Starachowicki z gminą Mirzec.

Pieniądze z dotacji pozwolą na kontynuację realizowanego od ubiegłego roku przedsięwzięcia w gminie Brody. Prace obejmą odcinek drogi Krynki – Brody o długości 1253 mb., na którym poszerzona zostanie jezdnia do szerokości 6 m, wykonane zostaną nowe warstwy nawierzchni wraz z odwodnieniem i utwardzonym poboczem. Pojawią się ciągi pieszo – rowerowe ze zjazdami do posesji, a także zatoka autobusowa, parking i oświetlenie. Wykonaniem robót zajmie się firma AGLET Sp. z o.o. z Warszawy, która już kilka tygodni temu weszła na plac budowy. Drogowcy zdążyli sfrezować nawierzchnię i rozpoczęli roboty ziemne. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 28 września br. Wartość całego zadania wyniesie 5 768 673,54 zł. Dotacja z budżetu państwa pokryje 50 proc. kosztów. W sfinansowaniu reszty solidarnie pomogą Powiat i Gmina Brody.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ