reklama

Muzyczna edukacja startuje

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Rybickiego ogłasza zapisy kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16. roku życia. O zakwalifikowaniu do cyklu 6-letniego lub 4-letniego decyduje komisja rekrutacyjna.

Szkoła proponuje naukę gry na następujących instrumentach:

- dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, perkusja, gitara,

- dla kandydatów w wieku od 10 do 16 lat: wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, perkusja, gitara.

Równolegle z nauką gry na instrumentach odbywają się obowiązkowe lekcje z przedmiotów teoretycznych oraz zajęcia zespołowe.

Egzaminy wstępne - indywidualne badanie predyspozycji słuchowych, rytmicznych, psychofizycznych oraz uwarunkowań do nauki na określonym instrumencie, odbędą się 28 i 29 maja 2018 r. w siedzibie szkoły.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest złożenie w sekretariacie szkoły - do 17 maja 2018 r. - wypełnionego kwestionariusza (do pobrania na stronie www.psmstar.pl) wraz z opinią lekarza o stanie zdrowia kandydata.

Informacji dotyczących egzaminu i nauki udziela sekretariat PSM – ul. Kopalniana 10 b, tel.: 41 274-17-09 od poniedziałku do czwartku: 10.00 - 15.00, piątek: 9.00 - 15.00.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ