Nowe władze Tenis-Starze

Starachowickie Towarzystwo Tenisowe

Informacje sportowe

Nowe władze Tenis-Starze

Starachowickie Towarzystwo Tenisowe

 

Walne Zgromadzenie STT Tenis-Star wprowadziło zmiany w statucie i wybrało nowy zarząd. Prezesem został Wojciech Ćwikło. 

Walne Zgromadzenie Starachowickiego Towarzystwa Tenisowego Tenis-Star zwołane zostało z uwagi na mijającą czteroletnią kadencję władz klubu. Prezes Leszek Prostak nie ubiegał się o reelekcje. Nowym prezesem został wybrany Wojciech Ćwikło, wiceprezesem Tomasz Banasik, skarbnikiem Marian Płusa, a w skład Zarządu weszli również: Agnieszka Lucińska, Paweł Michalski i Andrzej Janas. Wybrano też Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Wojciech Jaworski, jego zastępcą został Tomasz Czepel, a sekretarzem Eliza Pytel.

Nowy zarząd przyjął plan pracy, a za najpilniejszą sprawę uznano przedłużenie dzierżawy kortów przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i przygotowanie obiektu do sezonu.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ