reklama

Będzie Klub Seniora

Mirzec

Mirzec

Będzie Klub Seniora

Mirzec

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i skarbnik urzędu Wanda Węgrzyn podpisali w porozumienie z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek o dofinansowaniu utworzenia pierwszego w gminie Mirzec stacjonarnego Klubu Seniora. 

Przedstawicielom gminy Mirzec towarzyszyła Grażyna Potrzeszcz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, a podpisanie umowy odbyło się w obecności świętokrzyskich parlamentarzystów: senatora Krzysztofa Słonia oraz posłów: Marii Zuby i Jacka Włosowicza. Zgodnie z umową, Urząd Gminy w Mircu otrzyma 148 818 złotych z Programu Wieloletniego Senior+" na lata 2015 – 2020. Całość prac to koszt 186 022 zł, w tym 37 204 zł, to wkład własny gminy Mirzec.

- Utworzenie Klubu Seniora, to pierwszy etap pomocy skierowanej do seniorów z gminy Mirzec. Chciałbym, aby kolejnym etapem było utworzenie placówki świadczącej usługi rehabilitacyjne. Takie miejsce jest potrzebne, będziemy starać się, aby udało się doprowadzić do jego powstania - powiedział wójt Mirosław Seweryn.

GOPS w Mircu złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu ubiegłego roku. Listy rankingowe gmin, które zakwalifikowały się do uzyskania dofinansowania, ogłoszono w połowie lutego. Gmina Mirzec znalazła się w grupie 11 świętokrzyskich gmin, które otrzymały dofinansowanie.

Wiadomo, że Klub Seniora "Senior +" powstanie w zaadaptowanym do tego celu parterze budynku po gimnazjum w Mircu. Powstanie kilka funkcjonalnych pomieszczeń: sala spotkań, pomieszczenie kuchenne, w którym znajdą się urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku. W pomieszczeniu klubowym staną kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do Internetu. Seniorzy będą też mogli korzystać z pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych. Placówka nie będzie mieć barier architektonicznych.

Z Klubu "Senior +" będzie mogło skorzystać 20 mieszkańców gminy w wieku 60+. Oferta skierowana jest głównie do osób osamotnionych, nieaktywnych zawodowo, często po kryzysach związanych z utratą partnera.

Rekrutacja uczestników planowana jest od 1 do 30 września 2018 roku. Klub będzie zapewniał co najmniej 4 - godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Planowany termin otwarcia klubu to 1 października 2018 roku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ