Nowy sprzęt dla strażaków

Mirzec

Nowy sprzęt dla strażaków

Dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Mirzec.

Umowa została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

- Jednym z celów dofinansowania, jest pomoc osobom pokrzywdzonym, jaką niosą Ochotnicze Straże Pożarne – mówił Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gmina Mirzec otrzyma 37 422 zł, przy czym wkład własny wynosi tylko 1 procent całej wartości zakupów, czyli 378 złotych. Środki przeznaczone będą na zakup dwóch defibrylatorów, oraz zestawy ratownictwa medycznego. Sprzęt zostanie przekazany jednostkom OSP w gminie Mirzec najpóźniej do 4 czerwca 2018 roku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ