Zajęcia w terenie

ZDZ Starachowice

W numerze

Zajęcia w terenie

ZDZ Starachowice

 

W szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach, realizują innowację mundurową, a w Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach mieli zajęcia praktyczne. 

Uczniowie klasy II L oraz II Inf. zaliczyli pod okiem instruktorów szkolenie strzeleckie. Poznali praktyczne strzelanie z karabinka pneumatycznego, rzut granatem z różnych pozycji, ochronę i obronę obiektów z zasadami pełnienia służby wartowniczej i patrolowej oraz zaliczyli szkolenie medyczne ze sposobami ewakuacji z pola widzenia rannych i porażonych. Oczywiście była musztra zespołowa - oddawanie honorów przez pododdział, formowanie kolumn marszowych oraz wychowanie fizyczne, podczas którego sprawdzono sprawność fizyczną młodzieży.

Wszyscy uczestnicy zajęć byli odpowiednio zmotywowani i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w poszczególnych etapach szkolenia.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ