Debatowali o finansach szpitala

Radni powiatu

 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej i jego finanse są częstym tematem powiatowych sesji. Również na marcowych obradach Rady Powiatu.

Informację z ubiegłorocznego wykonania planu finansowego PZOZ złożyła p.o dyrektora placówki, Katarzyna Arent. Wynika z niej, że Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał w 2017 r., przychody netto ze sprzedaży o wartości 98 491 933,92 zł, co stanowi 99,98 proc., planu rocznego. Z tytułu zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przychód wyniósł 91 109 603,10 zł, a z rozliczenia kontraktu z NFZ wynika, że do zapłaty z tytułu nadwykonań pozostała kwota 5 482 647,13 złotych. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 97 768 750,12 zł, czyli 101,69 proc. planu rocznego. Natomiast wynik ze sprzedaży zamyka się zyskiem w wysokości 723 183, 80 zł, a zysk brutto wynosi 1 174 711,78 zł w stosunku do planowanej straty.

Dyrektor Katarzyna Arent potwierdziła, że część lekarzy zrezygnowała z pracy w szpitalu, ale kadra została uzupełniona o nowych medyków, dyżurujących w placówce. Podziękowała radnym za pozytywną ocenę siedmiu miesięcy pracy i starania o poprawę jakości funkcjonowania szpitala.

- Cieszymy się z wyniku dodatniego, ale jednocześnie wiemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nadpłacił za niewykonane usługi w ryczałcie 1 347 000 zł - mówił radny Dariusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Oprócz wyniku finansowego, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że na rachunku bieżącym szpitala jest prawie 17 milionów gotówki, to bardzo dobry sygnał. Zgadzam się, że w zakresie świadczonych usług medycznych jest wiele do zrobienia. Sytuacja jest dynamiczna, zmieniają się potrzeby i status quo jest niemożliwy do osiągnięcia - stwierdził radny Jan Wzorek i pogratulował dyrekcji dobrych wyników finansowych i podziękował za nie dyrekcji w imieniu radnych klubu Razem dla Mieszkańców.

- Ubolewam, że w 2017 r., znacząco zmniejszył się dostęp pacjentów do leczenia kardiologicznego. Wyniki finansowe są ważne, szczególnie dla Rady Powiatu, nie musimy się martwić, jak spłacić zaciągnięte wiele lat temu długi. Dla szpitala to również bardzo istotne, że ma płynność finansową - ocenił radny Marian Mróz, dodając, że program naprawczy trzeba uaktualnić i kontynuować.

O oddziałach szpitalnych, których wyniki analizuje się najczęściej, mówił też radny Paweł Lewkowicz, apelując do władz Powiatu o doposażenie oddziału kardiologicznego w sprzęt do angiografii. Głos zabrała również Maria Salwa, radna i pracownik PZOZ.

- Po okresie naprawdę niekompetentnego zarządzania, tąpnięcia finansowego, chaosu i zamieszania teraz nastąpił spokój. Załoga jest zadowolona, widzimy to po wyniku finansowym. Czujemy, że idzie ku dobremu. Na pewno panią dyrektor czekają bardzo duże wyzwania, szczególnie finansowe. Życzę pani dyrektor wszystkiego dobrego, załoga naprawdę odetchnęła po odejściu poprzedniego dyrektora.

Po debacie głosowano nad przyjęciem informacji o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Przyjęła również informację w sprawie realizacji Programu Naprawczego dla PZOZ. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

(zaz)

w

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ