reklama

"Powiat Starachowicki rozwija się dobrze!"

W numerze

"Powiat Starachowicki rozwija się dobrze!"

Nieudana próba odwołania ze stanowiska starosty Danuty Krępy podjęta przez radnych PSL i Cezarego Beraka pokazała poparcie dla działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu. Jest to właściwy czas, by podsumować to, co zadziało się w zeszłym roku w powiecie starachowickim.

Powiat stał przed wieloma trudnymi wyzwaniami, które trzeba było podjąć. Wiele udało się zrealizować, choć wiele jest jeszcze do zrobienia. W 2017 r. podejmowałam realizację zadań na miarę możliwości finansowych Powiatu, sięgając po środki zewnętrzne. Dużym wsparciem okazała się pomoc ze strony państwa, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umożliwiła bowiem modernizację i rozwój dróg. Powstawały nowe ciągi komunikacyjne, zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców. Przykładem mogą być przebudowane drogi w gminach Brody i Mirzec. W 2017 r. została wykonana rozbudowa drogi powiatowej Osiny – Mokre Niwy - Krupów – Trębowiec na dł. 1685 m b., kontynuowana w roku bieżącym. Rozbudowana została również droga Krynki – Brody na odc. 2434 m. W tym roku prace budowlane będą kontynuowane na dł. 1253 m. W 2017 r. przebudowano most w Stykowie przy wsparciu środków z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wykonano remonty w Pokrzywnicy oraz na drodze Rzepin – Dąbrowa.

Wspólnie z Zarządem Powiatu, podjęłam się rozwiązania problemu zakorkowanego miasta, poprzez budowę ronda Szkolna – Iglasta. Wsparliśmy także Województwo w budowie ronda na ulicy Radomska – Batalionów Chłopskich, przekazując ponad 600 tys. zł. Działamy intensywnie w zakresie budowy przejścia nad torami. Mając decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, planujemy do 31 maja ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do 31 stycznia 2019 r. powinnyśmy uzyskać ZRID, a od 30 marca 2019 r. powinna nastąpić realizacja tej inwestycji. Jej zakończenie przewidziane jest w roku 2020. To są przykłady dobrej polityki inwestycyjnej, jaką realizuje Powiat.

Dbamy też o oświatę. Realizujemy projekt „Rozwój Edukacji Zawodowej Powiatu Starachowickiego”, w ramach którego powstaną pracownie przy ZSZ nr 2 i CKP. Wniosek jest już po pozytywnej ocenie merytorycznej, a wkrótce będziemy ogłaszać przetarg na wybór wykonawcy robót w oparciu o pozwolenie na budowę i przetarg na wyposażenie dla potrzeb ZSZ nr 2. Chcemy budować halę sportową w ZSZ nr 3, ponieważ istniejąca sala jest w

bardzo złym stanie technicznym, utrudniającym już prowadzanie zajęć. Niedawno złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszt całej inwestycji to 9.783.220,00 zł. Dodatkowo, budynek ZSZ nr 3 zostanie objęty termomodernizacją, a teren przy szkole - Programem Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej, w ramach którego pojawią się tutaj urządzenia siłowni, plac zabaw dla dzieci, zagospodarowanie zieleni. Złożyliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „Efektywne Wykorzystanie Energii w Powiecie Starachowickim”, który zakłada termomodernizację i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania energii w trzech powiatowych placówkach: w ZSZ nr 1, w ZSZ nr 3 i II LO w Starachowicach.

Wykorzystujemy możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, dbamy o poprawę infrastruktury drogowej, jak również intensywnie działamy w kierunku realizowania inwestycji w szkołach, których brak w latach poprzednich doprowadził do tego, że budynki szkół podległych Powiatowi są dzisiaj w opłakanym stanie. Na pewno nie można działań Powiatu w zakresie inwestycji nazwać złą polityką inwestycyjną, bo jest dokładnie odwrotnie.

To dzięki staraniom tego Zarządu Oddział Zakaźny przeniesiony wreszcie zostanie do budynku nowego szpitala. Ubiegamy się o dotację z Budżetu Państwa. Wniosek, który złożyliśmy do Wojewody, opiewa na kwotę blisko 3 mln 750 tys. zł. Po wykonaniu prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów, będzie to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów w regionie, przez co zwiększy się także konkurencyjność samego szpitala.

Współpracujemy także z samorządami, wspólnie realizujemy wiele zadań, czego przykładem może być rondo przy ul. Batalionów Chłopskich, do którego powiat dołożył ponad 600 tys. zł w imię dobrej współpracy i w imię szeroko pojętego dobra mieszkańców. Jako starosta zabiegam także o wsparcie administracji rządowej, czego dowodem jest choćby moje spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Joachimem Brudzińskim. Czynię także wysiłki w zakresie ulokowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Starachowicach. W tej sprawie odbywałam spotkania z gen. bryg. Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i szefem Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Arturem Barańskim. Wbrew temu, co wykrzykuje opozycja powiat starachowicki się rozwija, starosta starachowicki dba o właściwą politykę inwestycyjną, sprawuje właściwy nadzór nad jednostkami Powiatu, podejmuje działania w kierunku zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców, wykazuje duże zaangażowanie we współpracy z administracją rządową i samorządową.

Niezaprzeczalną stratą jest likwidacja Polsko – Amerykańskich Klinik Serca. Wszyscy straciliśmy dobro w postaci dobrej jakości usług i dużej dostępności do tych świadczeń, ale nie jest to winą moją ani też obecnego Zarządu, który starał się od początku o utrzymanie tych usług w Starachowicach.

Większość radnych to widzi, o czym świadczy wynik głosowania. Radni PSL uprawiają politykę, zasłaniając się dobrem mieszkańców. Nie wspierają, nie pomagają, wyłącznie krytykują. Jestem przekonana, że mieszkańcy to widzą i właściwie ocenią.

Starosta Starachowicki

Danuta Krępa

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ