Ponad 270 tys. zł dotacji na Program Senior +

Informator UM

Ponad 270 tys. zł dotacji na Program Senior +

Prezydent Starachowic Marek Materek wspólnie z wojewodą świętokrzyskim AgatąWojtyszek podpisali porozumienie dotyczące realizacji Programu Wieloletniego Senior+, podczas konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Dotacje przyznane na realizację Programu Senior+ w 2018 r. obejmują: 150 000 zł na utworzenie nowego ośrodka wsparcia dla seniorów w formie Klubu Senior+, całkowita planowana wartość zadania wynosi 196 600 zł, w tym 46 600 zł stanowi wkład własny Gminy.

Klub Senior+ utworzony zostanie w Galerii Skałka obok istniejącego Dziennego Domu Senior+. Będzie oferował 31 miejsc stałych, przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Utworzenie Klubu polega na adaptacji i remoncie 4 pomieszczeń Galerii. Po zakończeniu zaplanowanych prac, powstanie sala klubowa z aneksem kuchennym, przeznaczona do spotkań ogólnych oraz zajęć sportowo-ruchowych, wystaw i ekspozycji, pokój kanapowy do kameralnych spotkań i relaksu. Zaplanowano także pomieszczenie dla trenerów/animatorów oraz kolejne, w którym znajdować się będzie biuro klubu. Powstaną 2 odrębne toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Uzupełnieniem robót budowlanych i adaptacyjnych będzie wyposażenie wymienionych pomieszczeń w meble, sprzęt sportowy i elektroniczny niezbędny do prowadzenia działań w Klubie oraz zastawę stołową do prowadzenia klubokawiarni, organizacji spotkań i imprez okolicznościowych dla klubowiczów.

Druga dotacja przyznana dla Starachowic, w wysokości 126 000,00 zł, stanowi dofinansowanie do bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+, który w naszym mieście funkcjonuje od 2015 roku i obecnie skupia 35 seniorów.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 29 ofert na realizację programu w bieżącym roku, 23 z nich otrzymały dofinansowanie w wysokości odpowiadającej zgłoszonemu zapotrzebowaniu. Łączna kwota wsparcia dla regionu świętokrzyskiego na realizację Programu Senior+ wyniosła w sumie ponad 1,9 mln zł. Składa się na to dofinansowanie działalności już funkcjonujących placówek (ponad 713 tys. zł) i tworzenie nowych (prawie 1 mln 220 tys. zł).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ