Zabytkowe "stary" pod opieką uczniów

Uczniowie z Centrum Kształcenia Praktycznego należący do Klubu Miłośników Motoryzacji będą remontować samochody ciężarowe marki "star", które eksponowane są na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Piąta edycja Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej była okazją do podpisania porozumienia o współpracy CKP ze starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki. Od tej pory uczniowie placówki, zrzeszeni w Klubie Miłośników Motoryzacji, będą przywracać dawną świetność zabytkowym "starom", które znajdują się w Muzeum.

- Są to uczniowie. którzy z własnej inicjatywy spotykają się w dni wolne od zajęć. Dzięki uprzejmości Muzeum, będą mogli rozwijać swoje pasje i przywracać nowe życie zabytkowym "starom", które były chlubą naszych Starachowic - powiedziała Małgorzata Urban, dyrektor CKP w Starachowicach.

Porozumienie podpisali, w imieniu Centrum Kształcenia Praktycznego jego dyrektor, natomiast z ramienia Muzeum Przyrody i Techniki, dyrektor Paweł Kołodziejski. Jest efektem współpracy, która pomiędzy obiema placówkami zawiązała się kilka lat temu.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ