Forum Współpracy i Dni Kariery

W numerze

Forum Współpracy i Dni Kariery

Starosta Danuta Krępa otworzyła we wtorek (27 marca) Forum Współpracy i Dni Kariery, jakie zostało zorganizowane w Technikum nr 1 w Starachowicach, jednej z trzech szkół realizujących projekt "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic". Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego, zwłaszcza z branży hotelarskiej oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Już od pół roku Powiat Starachowicki, wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice, realizuje projekt "Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic", mający na celu rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech powiatowych placówkach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Starachowicach, oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Jest to ogromna szansa na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów, doskonalenie umiejętności przez nauczycieli zawodu, a także doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Szansa, z której wielu już skorzystało, o czym mówiono na Forum Współpracy i Dni Kariery, jakie odbyło się w zeszłym tygodniu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyli zarówno partnerzy, jak i uczestnicy tego projektu. Byli także przedstawiciele trzech renomowanych hoteli w naszym regionie, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z młodzieżą.

Uroczystego otwarcia Forum dokonała starosta Danuta Krępa, podkreślając jak duże znaczenie dla władz powiatowych ma rozwój szkolnictwa zawodowego.

- Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający, oczekuje dobrego przygotowania uczniów, aby spełniali się jako pracownicy w rożnych przedsiębiorstwach i sytuacjach. Chcemy wyposażyć ich w takie umiejętności, by mogli z satysfakcją wykonywać swoją pracę – mówiła starosta.

Uczestniczący w spotkaniu poseł Krzysztof Lipiec wyraził duże zadowolenie z działań podejmowanych przez Powiat.

- To dzisiejsze spotkanie jest takim nowym otwarciem się ku przyszłości. Jestem przekonany, że to co się dzieje w Starachowicach jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Dzisiaj stawiamy na szkolnictwo zawodowe, bo zależy nam bardzo na rozwoju naszego kraju. Bez dobrych pracowników, bez wyspecjalizowanej kadry nie mamy co marzyć o rozwoju gospodarczym kraju, a ten rozwój jest bardzo ważny - mówił poseł K. Lipiec

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów - przedstawicieli branży hotelarskiej, a także dyrektor ZSZ nr 1 Moniki Wójcik, który poprowadził prezes Akademii Przedsiębiorczości – Michał Zatorski. W tym czasie uczniowie przygotowali dla gości kulinarne niespodzianki, dowodząc umiejętności, jakie nabyli podczas dotychczasowych zajęć.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ