Dyrektora szpitala wybierze nowa komisja

Rada Powiatu powołała nową komisję do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szpitala powiatowego. Dotychczasowe powoływał Zarząd Powiatu, co zakwestionowała wojewoda świętokrzyska.

Decyzją radnych, w składzie komisji konkursowej są: Małgorzata Pruś - członek Zarządu Powiatu, która pełnić będzie funkcję przewodniczącej, Marek Pawłowski (wicestarosta), Monika Nowak (członek Zarządu Powiatu) oraz radni - Mirosław Wojciechowski i Andrzej Matynia.

Przypomnijmy, z końcem sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu odwołał ze stanowiska dyrektora PZOZ Grzegorza Fitasa i obowiązki te do teraz sprawuje Katarzyna Arent. W grudniu ub. r. komisja konkursowa wybrała na to stanowisko Waldemara Wronę, który zrezygnował z proponowanej mu funkcji, a w drugim konkursie (styczeń br., zwycięzcy nie wyłoniono i kandydata miała wskazać Komisja Konkursowa.

Na początku lutego br. wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek uchyliła uchwałę Zarządu Powiatu o powołaniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Powód? Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, komisję powinna powołać Rada a nie Zarząd Powiatu.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ