Prezydent sypie pomysłami

Tym razem na zabezpieczenie wkładu Gminy w modernizację ul. Jana Pawła II na osiedlu Południe.

Dokumentacja techniczna i pozwolenie na tę inwestycję już są. Gmina gotowa do jej realizacji tylko... pieniędzy brak. A arteria wymaga odnowy, bo stan nawierzchni jest coraz gorszy. Może się to radykalnie zmienić, bo władze miasta chcą aplikować o środki na to przedsięwzięcie z rządowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych. Koszt planowanej inwestycji oszacowano na 9 mln zł, a można dostać od 50 do 80 % dofinansowania, jednak nie więcej niż 5 mln zł. Skąd zatem Gmina planuje środki na wkład własny? Prezydent Marek Materek ma rozwiązanie: źródłem finansowania może być dodatkowa transza kredytu lub sprzedaż gminnego mienia.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ