Ekonomistki wśród najlepszych

ZSZ nr 1

W numerze

Ekonomistki wśród najlepszych

ZSZ nr 1

 

Uczniowie klasy IIIa w ZSZ nr 1, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, która organizowana jest przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi i adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W II etapie najlepszych w kraju były nasze dziewczyny.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbywa się w 3 etapach. Do I etapu, który odbył się w lutym, przystąpiło 6 uczniów z ZSZ nr 1: Joanna Kumek, Karolina Kurp, Ilona Janikowska, Ewa Jagieła, Mikołaj Falkiewicz i Karol Mamerski. Rozwiązywali test, każdy inny, składający się z 30 pytań wielokrotnego wyboru w czasie 30 minut.

Do II etapu przeszło 250 uczestników, którzy uzyskali w kraju najwyższe wyniki. Wśród nich znalazły się Karolina Kurpi Joanna Kumek. 15 marca br. rozwiązywały test o większym poziomie trudności i Karolina zajęła 46. miejsca, a Joanna 77. w Polsce.

Niestety, do III etapu - centralnego, Olimpiady przechodzi tylko 25 najlepszych uczestników.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ