Co dalej ze "starym szpitalem"?

Na okładce

Co dalej ze "starym szpitalem"?

Budynek od lat niszczeje, kupca, który zagospodarowałby zarówno nieruchomość, jak i teren wokół budynku, trudno znaleźć. Kolejny przetarg zaplanowano w maju br. Rocznie utrzymanie tego budynku kosztuje powiat ponad 100 tys. złotych.

Fakt, że od 2009 roku obiekt "starego szpitala" jest bezskutecznie przeznaczany do sprzedaży, a obecna cena wywoławcza 2,1 mln złotych jest niemal trzykrotnie mniejsza od pierwszego przetargu przypomniał na sesji Rady Powiatu - 29 marca, radny Paweł Lewkowicz.

- Utrzymanie budynku kosztuje, a dodatkowo od marca 2017 r. budynek dawnego szpitala znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Tego typu wpis jest bardzo niekorzystny, bowiem oznacza uzgadnianie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o warunkach zabudowy i szeroko pojętych zamierzeniach związanych z prawem budowlanym. Taka konstelacja bardzo utrudnia zbycie nieruchomości, której wartość jest tak niska, że zachodzą obawy o opłacalność tej sprzedaży. W związku z tym wnoszę o rozważenie przez Zarząd Powiatu opracowania ekspertyzy budowlanej z wytycznymi urbanistycznymi i konserwatorskimi docelowo w kierunku rekompozycji obiektu nieruchomości starego szpitala - interpelował radny Lewkowicz, dodając, że jeśli stan techniczny budynku nie pozwalałby na dalszą jego eksploatację, należałoby opracować dokumentację konserwatorską celem wyburzenia budynku starego szpitala.

Zaznaczył, że osobiście opowiada się za powstaniem na terenie obiektów starego szpitala Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu ogólnym, który funkcjonowałby w formie całodobowej opieki dla osób, które nie wymagają hospitalizacji tylko całodobowej pielęgnacji, rehabilitacji lub kontynuacji leczenia.

- Na funkcjonowanie ZOL istnieje możliwość otrzymania środków zakontraktowanych z NFZ. Mógłby też świadczyć usługi komercyjnie. Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 18 ZOL, zaś w ponad 90 - tysięcznym powiecie starachowickim nie ma żadnego. Proszę o wystosowanie pism do władz poszczególnych gmin z obszaru powiatu starachowickiego, dyrekcji PZOZ w Starachowicach, dyrekcji DPS, o wyrażenie opinii o celowości i zasadności niniejszego pomysłu. Z uwagi na zasięg ponadlokalny przedmiotowej interpelacji, proszę o wystosowanie także pisma do parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej celem ewentualnego zabiegania o dofinansowanie powstania ZOL - wnioskował radny Lewkowicz.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ