Taka nauka jest super ciekawa Nowoczesny sprzęt w szkołach

Mirzec

Taka nauka jest super ciekawa Nowoczesny sprzęt w szkołach

Interaktywne monitory dotykowe, tablice interaktywne i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych trafiły niedawno do szkół w gminie Mirzec.

W marcu w dwóch szkołach na lekcjach gościli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i Agata Mundzik, kierownik Centrum Usług Wspólnych. Goście odwiedzili szkoły w Tychowie Starym i Tychowie Nowym. Przyjechali na zaproszenie społeczności szkolnych placówek: uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół. Podczas lekcji pokazowych z wykorzystaniem otrzymanego niedawno sprzętu dydaktycznego oceniali przydatność nowych pomocy naukowych. Uczniowie i nauczyciele obydwu placówek podkreślali, że są bardzo zadowoleni z otrzymanego sprzętu pomocy, dzięki któremu nauka stała się bardziej atrakcyjna.

Pomoce naukowe zakupione zostały dzięki dofinansowaniom, które gmina uzyskała z dwóch unijnych programów. Były to: "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne" i "Aktywna tablica".

"Rozwój ciała i umysłu"

Do wszystkich szkół w gminie trafił niedawno sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne". Wartość całego projektu, który składa się z kilku modułów, to 2.181.149 złotych, z czego 1.635.861 złotych to unijne dofinansowanie.

Część pieniędzy została przeznaczona na budowę nowoczesnych kompleksów sportowych składających się z boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego i czterotorowych bieżni ze skocznią. W projekcie jest też ogrodzenie boisk i zagospodarowanie terenu wokół nich. Boiska powstaną przy Szkołach Podstawowych w Gadce i Osinach. Prace już trwają, ich zakończenie planowane jest na 30 sierpnia 2018 roku.

Z tego samego programu przeprowadzony zostanie też kolejny etap remontu hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu. Przebudowane będą łazienki, szatnie, wybudowana będzie winda, powstanie nowe wejście do hali.

Część pozyskanej w ramach programu kwoty – 193.000 złotych, została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych we wszystkich szkołach w gminie. Są to zestawy multimedialne, czyli tablica interaktywna, wizualizer, projektor z wieszakiem i laptop dla nauczyciela oraz wiele innych pomocy jak zestawy brył geometrycznych, mikroskopy, lupy, lornetki, modele anatomiczne, kompasy, stacje meteorologiczne, globusy, modele Układu Słonecznego, tablice edukacyjne, multimedialne atlasy do przyrody, multimedialne atlasy świata, magnetyczne przybory matematyczne, nowe meble do pracowni.

"Aktywna Tablica"

W projekcie "Aktywna Tablica" uczestniczyły trzy szkoły w gminie: Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Gadce i Szkoła Podstawowa w Jagodnem. Wartość projektu to 49.500 złotych, a na jego realizację Urząd Gminy w Mircu pozyskał 42.000 złotych z Budżetu Państwa.

Do szkół zakupione zostały tablice interaktywne oraz nowoczesne interaktywne monitory dotykowe, który służą jako tablica multimedialna i komputer z dostępem do Internetu jednocześnie. Uczniowie korzystają bardzo chętnie z monitorów i tablic i świetnie sobie radzą z ich obsługą.

Czekają na komputery

Szkoły w gminie Mirzec w tym roku oczekują na kolejną dostawę nowego sprzętu, tym razem do pracowni komputerowych. Urząd Gminy w Mircu w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach złożył wniosek "Tak na TIK dla Gminy Mirzec" do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wniosek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych we wszystkich szkołach w gminie, ale też budowy szkolnych sieci informatycznych, systemów zabezpieczeń, serwerowni. W projekcie jest także zakup tablic dotykowych, kserokopiarek, drukarek, drukarek 3D oraz bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych dla 576 uczniów i szkoleń dla 81 nauczycieli. Wartość wniosku to ponad 1,7 miliona złotych, a planowany okres realizacji to 1 września 2018 – 30 września 2020.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ