Zgłębiali sztukę przemowy

SP nr 9

W numerze

Zgłębiali sztukę przemowy

SP nr 9

 

Tydzień Kultury Języka miał w tym roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach nieco inny charakter. Z uczniami spotkał się bowiem językoznawca, popularyzator kultury słowa, długoletni wykładowca akademicki na UJK w Kielcach, dr Janusz Wróblewski. 

Interesującego wykładu na temat sztuki oratorskiej wysłuchali uczniowie klas VI - VII. Wykładowca zdradził im tajniki formułowania logicznej, spójnej i poprawnej pod względem językowym wypowiedzi. Emocje wzbudziły w szczególności skrętacze języka, wymagające od oratorów wielkiej sprawności artykulacyjnej. Z obolałymi, a nawet "połamanymi" językami młodzież ruszyła do klas z misją szerzenia sztuki oracji. Dyrektor SP nr 9, Sławomir Jama podziękował natomiast gościowi za ciekawą prelekcję i podkreślił wagę dbałości o kulturę słowa.

W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka zorganizowano również w szkole konkurs ortograficzny, recytatorski, plastyczny, zmagania krasomówcze, cykl lekcji poświęconych poprawności językowej oraz projekcje filmowe.

(P. S. )

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ