Jan Seweryn przewodniczącym "S"

Wybrany na kolejną kadencję

W numerze

Jan Seweryn przewodniczącym "S"

Wybrany na kolejną kadencję

Związkowej "Solidarności" w miejscowym MAN przewodniczy od 2003 r. Będzie kierował nim nadal.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach MAN i PKC obradowało 21 marca br. Podsumowano działalność związku w kadencji 2014-2018 i wybrano Zarząd. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS został ponownie Jan Seweryn. Wybrano również Komisję Rewizyjną i delegatów na Walne Zebranie NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ