Nowy rzecznik konsumentów

W powiecie

W numerze

Nowy rzecznik konsumentów

W powiecie

 

Komisja konkursowa wybrała Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wymogi formalne spełniła Anna Madejska z Wieloborowic.

W uzasadnieniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowic czytamy, że "kandydatka spełnia wymagania formalne, posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy na stanowisku oraz umiejętności, które zostały potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej".

Anna Madejska przez ostatnie 5 lat była współpracowniczką Marka Kamińskiego, który przez19 lat sprawował funkcję powiatowego rzecznika praw konsumentów w Starostwie Powiatowym.

Nowa rzecznik kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony konsumentów w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

- Chcę być rzecznikiem dla konsumentów. Mam nadzieję, że będę mogła skutecznie pomagać ludziom. To jest priorytet - powiedziała GAZECIE Anna Madejska.

- Jest bardzo kontaktową osobą. To bardzo dobry, trafny wybór. Jestem bardzo zadowolony, że mam takiego następcę - tak wybór Anny Madejskiej skomentował nam Marek Kamiński.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ