Park linowy, camping i muzeum

Brody - Nasza Mała Ojczyzna

Na okładce

Park linowy, camping i muzeum

Brody - Nasza Mała Ojczyzna

 

Już niedługo okolice Zalewu Brodzkiego staną się ważną atrakcją turystyczną regionu. Wszystko dzięki dużym inwestycjom, na które przyznano gminie dotację w wysokości ok. 5,7 mln złotych. 

Dzięki dofinansowaniu, na terenie "Skał w Rudzie" wykonana zostanie ścianka wspinaczkowa, park linowy, pole namiotowe, pasaż widokowy i dwa place zabaw. W pobliżu, planowana jest budowa campingu, pomostu na palach, wiaty, chodnika wraz oświetleniem ulicy Panoramicznej, ścieżki do biegania, ciągu komunikacyjnego oraz dwóch ścieżek rowerowych.

Zadanie zakłada także adaptację części pomieszczeń szkoły w Rudzie na schronisko turystyczne. W ramach zadania, wokół Zalewu Brodzkiego powstanie pięć parkingów. Ponadto, gmina zamierza utworzyć muzeum w budynku dawnej siedziby administracji brodzkiego zakładu hutniczego. Obecnie mieści się tam m. in. punkt pocztowy. Planowane są także prace związane z zagospodarowaniem terenu przed barokowym kościołem w Krynkach. Przy obiektach turystycznych zamontowany będzie monitoring. Nasze atrakcje reklamowane będą na osiemnastu tablicach, które postawione zostaną na terenie gminy Brody i województwa świętokrzyskiego.

Marzena Bernat - wójt gminy Brody podpisała preumowę dotyczącą dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Udzielona ona zostanie w ramach zadania pod nazwą: "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej". Urząd Gminy Brody, w drodze przetargu wyłonił już wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej tej inwestycji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ