Szlakowisko będzie sprzedane

Mieszkańcy byli przeciw, a

Petycja z ponad 450 podpisami mieszkańców nie pomogła. Prezydent Marek Materek jest nieugięty i zapowiedział, że część terenu "Szlakowiska" będzie sprzedana.

Gmina wykupiła od prywatnego właściciela działkę Na Szlakowisku za 850 tysięcy złotych, a swoją chce sprzedać za około 1,5 mln złotych netto. Włodarz naszego miasta przekonuje, że jest to słuszna decyzja i zdania nie zmieni.

- Prosimy o cofnięcie zamiaru sprzedaży atrakcyjnego terenu Na Szlakowisku. Teren ten powinien być wykorzystany jako funkcjonalna i estetyczna otwarta przestrzeń miejska koherentna z istniejącą architekturą krajobrazu, istotną dla tożsamości i historii miasta Starachowice - czytamy w petycji, którą podpisało ponad 450 mieszkańców.

Nie spodobały im się plany prezydenta Marka Materka dotyczące sprzedaży jednej z działek przy Zakładzie Energetyki Cieplnej i żądają wstrzymania procedury sprzedaży oraz zorganizowania konsultacji.

- Wnosimy o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu Szlakowiska, którego właścicielem powinna być gmina Starachowice. Według zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, „Szlakowisko niezamieszkałe” jest miejskim obszarem rekreacji z niezbędnością działań poprawiających estetykę terenów ogólnodostępnych. Z pewnością pozostawienie w/w terenu bez zmiany właściciela zachowa charakter ogólnodostępności. Natomiast sprzedaż części Szlakowiska, np. prywatnemu deweloperowi, nie daje gwarancji dostępności atrakcyjnych terenów Szlakowiska ogółowi społeczności lokalnej - napisano w petycji.

O wstrzymanie się od tej decyzji apelował też na piątkowej (23 marca) sesji radny Kwiecień, ale nic to nie dało, bo radni już podzielili środki z przyszłej sprzedaży działki. (mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ