Stawiają na szachy

W SP nr 10

Informacje sportowe

Stawiają na szachy

W SP nr 10

 

Duży nacisk na naukę gry i edukację poprzez rywalizację szachową kładzie się w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach. W ostatnim czasie władze województwa i miasta nagrodziły placówkę za tę formę działalności. 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczy w pilotażowym projekcie "Świętokrzyska szkoła edukacji szachowej" realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Na początku marca w placówkę odwiedzili samorządowcy z województwa i gminy doceniając podjęte działania szkoleniowe. Na oficjalne uroczystości przybili wicemarszałek Jan Maćkowiak i prezydent Starachowic Marek Materek. Goście przekazali szkole dodatkowe zestawy szachowe.

- Projekt szachowy stał się elementem programu wychowawczo-edukacyjnego. Zajęcia szachowe mają na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych, wyobraźni przestrzennej, myślenia: analitycznego, logicznego i strategicznego, a także umiejętności rozwiązywania problemów. Dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, ale przede wszystkim pozwalają kształtować u dzieci takie cechy osobowości jak wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych, podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play - mówią przedstawiciele szkoły i zapewniają, iż zajęcia są dostosowane do umiejętności uczestników. Prowadzone są na każdym poziomie nauczania, również w formie kółka szachowego.

Szachy to nie nowość w SP 10, bowiem szkoła od wielu lat współpracuje z klubem Gambit. Zgłosiła też udział w projekcie "Edukacja przez szachy w szkole" prowadzonym przez Polski Związek Szachowy pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ