(az)

E-zdrowie w gminach

E-zdrowie w gminach

Ponad 50 milionów złotych trafi do szpitali i gminnych zakładów opieki zdrowotnej w Świętokrzyskiem z przeznaczeniem na rozwój systemów i infrastruktury informatycznej.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił listę projektów do dofinansowania e - zdrowia w ramach dwuetapowego konkursu z działania „Rozwój e-społeczeństwa”. Przeznaczono na nie dostępną w konkursie alokację - w sumie 50,5 miliona złotych.

Na konkurs dotyczący poprawy dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e- usług, finansowanemu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wpłynęło 10 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną, ale kwota alokacji pozwoliła wybrać do dofinansowania tylko 7, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.

396,7 tys. zł dostał projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie oraz Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąchocku”, którego wnioskodawcą jest Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ