Radni powiatu złem koniecznym?

Klub Radnych Powiatu "Razem dla Mieszkańców" wystosował apel o zwołanie wspólnej sesji samorządów gminy i powiatu, z udziałem mieszkańców. Był odpowiedzią na pomysł prezydenta Marka Materka, inicjatora takiego spotkania, ale bez udziału osób postronnych.

- Jestem zainteresowany tym, by wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie (...). Nie jestem zainteresowany przysłowiowym "biciem piany" - tymi słowami prezydent skomentował propozycję radnych "RdM" i jest odpowiedź.

- (...) Sugerowanie, że posiedzenia sesji rady są wyłącznie "biciem piany" obraża radnych wszystkich szczebli samorządu (...) autorytarna postawa Pana Prezydenta przejawiająca się w ostatnich miesiącach przekonaniem, że jeżeli ktoś z radnych ma jakieś pomysły, to powinien kontaktować się bezpośrednio z nim. Jak to się ma do fundamentalnych zasad równości i niezależności samorządów - czytamy w oświadczeniu radnych klubu "Razem dla Mieszkańców", którzy przypominają, że w poprzednich kadencjach samorządów w dobrym zwyczaju było uczestnictwo przedstawicieli władz miasta w sesjach Rady Powiatu i odwrotnie, a w obecnej kadencji na sesjach... prezydenta nie było.

- Można odnieść wrażenie, że dla Marka Materka radni to "zło konieczne" i lepiej byłoby, gdyby mieszkańcy wybierali tylko i wyłącznie prezydenta. Trudno to wszystko zrozumieć mając w pamięci fakt, iż w ostatnich wyborach Pan Marek Materek kandydował właśnie do Rady Powiatu, uzyskał mandat, lecz nie złożył ślubowania - napisali radni powiatu.

Podkreślą, że nie chcą "bić piany" czy rozmawiać przez media i dlatego proponują wspólną sesję "(...) gdzie będzie możliwe zobaczenie i usłyszenie Pana Prezydenta w realnym świecie, a nie na ekranie monitora czy też portalu społecznościowego. Miejscem do wymiany poglądów i podejmowania decyzji przez radnych w sprawach publicznych nie są tajne spotkania i Facebook, lecz sesje rad".

- Raz w miesiącu spotykam się z Zarządem Powiatu i wspólnie rozwiązujemy problemy mieszkańców naszego miasta i powiatu. Bardzo cenię i szanuję Radnych Powiatu, gdyż jako gremium decydują o sprawach ważnych dla mieszkańców powiatu, w tym miasta Starachowice. Dlatego postawa jednego z klubów wchodzących w skład Rady Powiatu nie przekreśla naszej, dalszej współpracy - odpowiada prezydent, informując, że zaproszenie na spotkanie radnych miejskich i powiatowych jest aktualne i przychyla się do woli części radnych, by miało ono charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.30 w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego.Termin i miejsce zostało ustalone z Zarządem Powiatu Starachowickiego.

- Jeśli w przyszłości zostanie zorganizowana sesja połączonych Rad Miejskiej i Powiatu oczywiście bardzo chętnie wezmę w niej udział - dodaje prezydent Marek Materek.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ