Rondo dla górników

Rondo u zbiegu Szkolnej i Iglastej, element nowo budowanego łącznika z ulicą Batalionów Chłopskich, ma być niebawem oddane do użytku. Są już propozycje jego nazwy.

Z apelem o nadanie rondu nazwy "Górników Starachowickich" lub "Górników" wystąpiło do prezydenta miasta Marka Materka Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto".

- Po ukazaniu się informacji związanej z zagospodarowaniem nowego ronda oraz zgłoszenia nowej nazwy do stowarzyszanie napłynęło od mieszkańców wiele uwag oraz propozycji związanych z nazwą. Podkreślano historyczny związek tego terenu z górnictwem i wydobywaniem rudy żelaza. Nowe rondo znajduje się na szlaku kolejki, którą wożono rudę z kopalni "Majówka", Lipie i innych (obecna ul. Szkolna oraz nowy łącznik) - pisze Zarząd Stowarzyszenia, proponując nadanie rondu nazwy "Górników Starachowickich" lub "Górników".

- Dzięki temu będzie można wprowadzić na trwałe mało znany współczesnemu pokoleniu, a znaczący dla naszego miasta fakt, który przyczynił się do jego rozwoju, zwłaszcza w okresie międzywojennym i powojennym. Jednocześnie proponujemy, aby na środku ronda postawić symbole górnictwa tamtych czasów, tj wagonik kolejki górniczej wypełniony rudą. Niech te symbole utrwalą w pamięci starachowiczan szlak, którym dziesiątki lat wożono rudy żelaza z kopalń, dających pracę i przyczyniających się do rozwoju naszego miasta - czytamy w korespondencji do GAZETY, sygnowanej przez Zarząd Stowarzyszenia: Dariusza Grunta, Adama Buchelta i Tadeusza Zielińskiego.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ