Ośrodek zmieni siedzibę - apele nie pomogły

20 lat poźniej i z konieczności...

W numerze

Ośrodek zmieni siedzibę - apele nie pomogły

20 lat poźniej i z konieczności...

 

Gmina wypowiedziała umowę użyczenia budynku przy ul. Żeromskiego na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach i zaproponowała nową siedzibę: w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach. 

Ośrodek jest specjalistyczną placówką, zajmującą się korekcją wszystkich rodzajów wad postawy u dzieci (m.in. skoliozy, wady kolan, stóp, asymetrie miednicy i kończyn na podłożu czynnościowym) oraz zaburzeń statyki ciała. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzą nauczyciele ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna i fizjoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym. Działa w mieście od ponad 20 lat. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Starachowicki, który przez lata inwestował pieniądze w wyposażenie ośrodka. Jednak budynek przy ulicy Żeromskiego, w którym znajduje się MOGKiK, jest własnością gminy i był bezpłatnie użyczany Powiatowi. 30 czerwca br. musi opuścić lokal.

- Roczne koszty prowadzenia ośrodka wynoszą ponad 600 000 zł, a w zajęciach uczestniczy ponad 600 dzieci z całego powiatu starachowickiego – przypomniała starosta Danuta Krępa.

Umowa użyczenia została wypowiedziana przez Gminę, ale prezydent zaproponował Zarządowi Powiatu bezpłatne użyczenie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach. Starosta szacuje jednak, że koszt dostosowania pomieszczeń w SP 11 na cele ośrodka wyniesie około 30 000 złotych.

- Stoimy na stanowisku, że ta placówka jest tak ważna dla dzieci i młodzieży, że trzeba ją nadal prowadzić. Wielokrotnie rozmawialiśmy z prezydentem, że chcielibyśmy zostać przy ul. Żeromskiego. Ostatecznie przystaliśmy na propozycję lokalizacji w SP 11, bo w grę wchodziła zgoda lub likwidacja ośrodka – powiedziała Danuta Krępa.

Prezydent miasta był zaskoczony tą wypowiedzią.

- Starostwo przez te ponad 20 lat nie wykonało kompleksowego remontu budynku , a wiele interwencji wpływało do Urzędu Miejskiego w sprawie zagospodarowania terenu wokół tego budynku, jak również jego wyglądu. Przez lata to nie zostało zrobione i musieliśmy podjąć działania, które będą zmierzały do tego, żeby w pewnym momencie ten remont się odbył i budynek był wykorzystywany. Starostwo Powiatowe od przeszło roku wie, że Gmina Starachowice ma w planie inaczej wykorzystać gminny obiekt przy ulicy Żeromskiego i przeznaczyć go do dzierżawy na żłobek lub przedszkole - stwierdził Marek Materek.

Prezydent powiedział też, że decyzja została podjęta rok temu. Gmina Starachowice zaproponowała budynek Gimnazjum nr 3, jednak ta propozycja nie spotkała się z aprobatą Starostwa, a na pomysł Powiatu, by zagospodarować budynek III LO nie zgodzili się rodzice.

- Zaproponowaliśmy i uzgodniliśmy ze Starostwem, że użyczenie budynku, nie dość, że będzie bezpłatne, to w zamian za objęcie gimnastyką dzieci przedszkolnych, Gmina będzie finansowała media i ciepło - powiedział prezydent, dodając, że nie tak dawno na spotkaniu w Starostwie uzgodniono, jak będzie wyglądała działalność po przeniesieniu MOGKIK. Także to, że jeśli przetarg na dzierżawę budynku się nie powiedzie, to ośrodek będzie mógł na tych samach zasadach funkcjonować w obecnym budynku.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ