Gimnazjaliści na dniach otwartych w ZDZ

W numerze

Gimnazjaliści na dniach otwartych w ZDZ

Prezentacja bogatego dorobku szkoły i przybliżenie placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom - to główny cel Dnia Otwartego w szkołach ZDZ w Starachowicach.

Licznie przybyłych gości przywitała dyrektor Małgorzata Małek, informując o możliwościach kształcenia w 4-letnim technikum, szkole branżowej I stopnia oraz liceum ogólnokształcącym. Uczniowie zaprezentowali natomiast swoim młodszym kolegom i koleżankom gimnazjalistom zasoby klasopracowni oraz dorobek szkoły w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych czy technik usług fryzjerskich. Dowiedzieli się, że wybierając ścieżkę edukacji w szkołach ZDZ, mogą połączyć naukę zawodu z innowacją mundurową. Mieli też możliwość zapoznania się z technikami składania broni oraz mogli wypróbować swoich umiejętności w szkolnej strzelnicy.

- Uczniowie, wybierający innowację mundurową otrzymują bezpłatnie pełne umundurowanie, mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, np. z samoobrony, strzelectwa. Nowością dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019, będzie możliwość zrobienia w szkole bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B - poinformowano goszczących w szkole gimnazjalistów.

Dzień Otwarty był dla nich także okazją poznania atmosfery panującej w szkole, nauczycieli oraz możliwości dalszego rozwoju.

- Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty spełnił oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania nas w szkole i na stronie www.szkolystarachowice.zdz.kielce.pl - zachęcają nauczyciele i uczniowie ZDZ.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ