Szkoleniowe warsztaty

ZSZ nr 3

W numerze

Szkoleniowe warsztaty

ZSZ nr 3

 

W ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region" uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 po raz kolejny uczestniczyli w Blended - learningowym kursie z doradztwa zawodowego.

Uczniowie klasy IIIc, kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych w Wólce Milanowskiej. Na zajęciach stacjonarnych kontynuowali tematykę związaną z wyborem właściwej drogi zawodowej i sposobami poruszania się na rynku pracy. Dostali też materiały szkoleniowe. W wolnym czasie młodzież integrowała się w pięknie położonym ośrodku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a podczas pobytu opiekę nad uczniami sprawowały Beata Cichońska i Ewa Wojciechowska.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ