Dyrektor Fitas powinien zwrócić szpitalowi ponad 100 tys. zł

Radni się domagają

 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach musiał wypłacić odszkodowania personelowi dyscyplinarnie zwolnionemu po skandalicznym porodzie noworodka w listopadzie 2016 r. Matka urodziła wówczas na podłodze sali szpitalnej martwe dziecko.

Ówczesny dyrektor PZOZ, Grzegorz Fitas podjął natychmiastową decyzję o zwolnieniu dwóch lekarzy, w tym ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz sześć położnych. Wszyscy wnieśli pozwy do sądu, jedni o przywrócenie do pracy, inni o odszkodowania. Sąd Pracy przyznał odszkodowania w łącznej kwocie 89 962, 08 zł. Najniższa kwota odszkodowania, jaka została przyznana, wynosiła około 3 i pół tysiąca zł, najwyższa ponad 15 tysięcy złotych. Do tego dochodzą odsetki, koszty procesowe i sądowe, co daje łączną sumę 105 666,00 złotych.

Radni klubu "Razem dla Mieszkańców" domagają się, by Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wystąpił do sądu o zwrot przez ówczesnego dyrektora szpitala Grzegorza Fitasa kosztów poniesionych na wypłacenie odszkodowań dla personelu medycznego, bo - zdaniem samorządowców - osoba, która podjęła błędną decyzję powinna ponieść za nią finansowe konsekwencje.

Przypomnijmy, Grzegorz Fitas został pod koniec sierpnia 2017 r. odwołany przez Zarząd Powiatu ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Starachowicach. Głównymi przyczynami dymisji były: zły wynik finansowy szpitala oraz utrata zaufania do dyrektora szpitala.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ