Skarżą na prezydenta do ministra Ziobry

Kontrowersyjna dzierżawa budynku Gimnazjum nr 2

Pismo skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, starachowiczanin przysłał również GAZECIE. Skarży działania prezydenta Marka Materka i radnych Rady Miejskiej w związku z dzierżawą budynku Gimnazjum nr 2 dla potrzeb prywatnej szkoły.

O tym, że miasto wydzierżawi Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu budynek po funkcjonującym jeszcze Gimnazjum nr 2 w Starachowicach na 30 lat - pisaliśmy pod koniec listopada ubiegłego roku. Do budżetu gminy miesięcznie trafiać ma z tego tytułu 5 tysięcy złotych. Zdecydowało o tym 10 radnych, bo 7 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

- (...) Nie odbył się wcześniej żaden przetarg publiczny, w którym potencjalni oferenci mogliby zaproponować wyższą kwotę za dzierżawę, nie sporządzono nawet zapytania ofertowego. Nie ukazało się żadne ogłoszenie w sprawie możliwości wydzierżawienia tego budynku. (...) koszt wynajmu np. sklepu o pow. 80 m kw. przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach, to ok. 2.000 - 2.500 złotych miesięcznie, a więc jak to się ma do tak wielkiego budynku i terenu? Ten koszt (5 tys. zł - przyp. autor) jest skandalicznie niski i jest to bez wątpienia działanie na szkodę gminy Starachowice i wspieranie kolesi. (...) - czytamy w piśmie, gdzie pada sporo nazwisk, a które trafiło również do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

O komentarz do tego pisma poprosiliśmy prezydenta Marka Materka. Odpowiedź przesłała nam rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.

- Zadaniem prezydenta miasta jest dbanie o stan majątku należącego do gminy Starachowice. Prezydent stara się prowadzić politykę dotyczącą nieruchomości gminnych tak, aby wszystkie w odpowiedni sposób służyły mieszkańcom naszego miasta. Reforma oświaty wprowadzona przez rząd doprowadzi w niedługim czasie do likwidacji gimnazjów. Działania podejmowane przez prezydenta mają na celu zapobiec popadaniu w ruinę opuszczonych budynków, tak jak ma to miejsce w przypadku starego szpitala oraz byłej siedziby Starostwa Powiatowego, zlokalizowanej przy ul. Oświatowej. Decyzja o tym, aby budynek przy ul. Iłżeckiej wydzierżawić szkołom prowadzonym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie była przypadkowa. Społeczna Szkoła Podstawowa oraz Społeczne Gimnazjum ze Starachowic od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach najlepszych szkół w regionie świętokrzyskim. Od wielu lat w naszym mieście trwała dyskusja na temat nowej lokalizacji dla wyżej wymienionych szkół, które od początku lat 90-tych zajmują budynek będący własnością Gminy Starachowice, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego i od początku korzystają z niego nieodpłatnie. Działania podejmowane przez prezydenta miasta zmierzają do tego, aby zagospodarować budynek przy ul. Iłżeckiej, poprawić warunki do nauki uczniom szkół społecznych oraz wprowadzić odpłatność za korzystanie przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe z gminnego majątku. Efektem tych działań będzie zwolnienie przez STO dotychczas zajmowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego, który prezydent planuje zamienić na działkę zlokalizowaną za budynkiem Zakładu Doskonalenia Zawodowego na której będą mogły powstać 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne - powiedziała nam Iwona Ogrodowska, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Dodała także, że podjęta w listopadzie ub. r. uchwała Rady Miejskiej została zbadana przez służby wojewody pod względem formalno-prawnym. Obecnie opracowywany jest projekt umowy dotyczący dzierżawy obiektu.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ