Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe - to temat kolejnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic. Jak powinna wyglądać sieć dróg dla rowerów? Gdzie ich najbardziej brakuje? Na opinie i uwagi Urząd Miejski czeka do 30 marca 2018 r.

Konsultacje są prowadzone do 30 marca 2018 r., do godz. 15.00. Ich celem jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących ścieżek rowerowych w Starachowicach. W ramach konsultacji planowane są dwa spotkania z mieszkańcami. Pierwsze będzie miało charakter informacyjno - konsultacyjny i odbędzie się 16 marca o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w Sali Olimpia. Drugie, to warsztaty z entuzjastami rowerowymi i organizacjami zajmujących się tematyką zrównoważonego transportu. Odbędzie się ono w Starachowickim Centrum Kultury, w Sali Klubowej, 17 marca 2018 r. o godz. 14.00. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach, mogą wyrazić swoją opinię poprzez formularz konsultacyjny dostępny na stronie: rewitalizacja.starachowice.eu. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w terminie do 30 marca 2018 r., do godz. 15.00.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ