Marc Lemaitre w Starachowicach

Informator UM

Marc Lemaitre w Starachowicach

Dyrektor generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej Marc Lemaitre w poniedziałek gościł w Starachowicach, gdzie wspólnie z prezydentem miasta Markiem Materkiem odwiedził tereny objęte planem rewitalizacji, w tym osiedle Wzgórze oraz budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach Widok i Robotniczej.

Z perspektywy Starachowic, wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej, to ogromy prestiż i wyróżnienie, to również szansa na pokazanie, jak duża jest skala przedsięwzięć i potrzeb oraz jak bardzo środki unijne mogą pomóc w rozwiązaniu naszych lokalnych problemów. Starachowice były jedynym samorządem w województwie świętokrzyskim gdzie Pan Marc Lemaitre osobiście rozmawiał z włodarzem miasta o perspektywach finansowania przez UE kolejnych planowanych przez miasto inwestycji. Przekazane przez dyrektora Lemaitr`a wskazówki były dla nas niezwykle cenne i pozwolą lepiej przygotować się do przyszłej perspektywy finansowej.

Tematem wiodącym wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej była Modelowa Rewitalizacja Starachowic. Przypomnijmy, że Starachowice, jako jedno z 240 miast, wzięły udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast. Starachowice ze swoim projektem „Starachowice OD nowa” znalazły się w gronie 20 najlepszych projektów w Polsce i otrzymały dofinansowanie na przygotowanie programu rewitalizacji w wysokości 2 485 380,00 zł.

- Dyrektor Marc Lemaitre był pod ogromnym wrażeniem prezentowanego programu, przygotowanych planów inwestycyjnych oraz zaangażowania społecznego w procesie rewitalizacji. Pan Lemaitre wielokrotnie podkreślał, że przygotowany i realizowany przez miasto program Modelowej Rewitalizacji jest unikatowy nie tylko w skali Polski, ale również w skali całej europejskiej wspólnoty - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Mówiliśmy o środkach europejskich, jakie Gmina Starachowice pozyskała i o jakie się stara. Rozmawialiśmy o problemach, z jakimi borykamy się w naszym mieście. Dyskutowaliśmy o emigracji, o bezrobociu, o zapóźnieniach infrastrukturalnych. Mówiliśmy także o tym, co dobre, o ogromnym kapitale społecznym, o ludziach, którzy aktywnie uczestniczą w procesie zmian, który się rozpoczął i będzie się rozwijać w kolejnych latach. Pokazaliśmy Starachowice takimi jakimi są naprawdę. Starachowice, które są miastem kontrastów. Nowoczesną fabrykę MAN - a i totalnie niedoinwestowane budynki wielorodzinne kilkaset metrów dalej. Nowo budowaną drogę do szpitala i drogi w fatalnym stanie.

Dyrektor Marc Lemaitre, podsumowując wizytę w Starachowicach, podziękował za to, że mógł zobaczyć na co wydatkowane są środki europejskie i jakie są potrzeby w kolejnych latach.

W spotkaniu ze strony Komisji Europejskiej uczestniczyli także: zastępca dyrektora generalnego Wolfgang Munch oraz Marek Prawda - szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który w poprzednich latach był Ambasadorem RP przy Unii Europejskiej, w Niemczech i Szwecji. Urząd Marszałkowski reprezentowali marszałek Marek Szczepanik oraz Grzegorz Orawiec dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Ze strony gospodarzy, czyli Urzędu Miejskiego, w spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Skiba - zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych, Aneta Nasternak - pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, Elżbieta Gralec - kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Małgorzata Galas Bąba - kierownik Referatu Inwestycji Miejskich oraz Marcin Bednarczyk - Architekt Miasta.

Dyrektor Marc Lemaitre gościł w naszym regionie na zaproszenie Stowarzyszenia Rozprawy o Europie, które podczas spotkania reprezentował dr Bartłomiej Zapała.

We wtorek w Centrum Kongresowym Targów Kielce Marc Lemaitre był gościem dialogu obywatelskiego pt: „Przyszłość budżetu unijnego i polityki spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 r.?”.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ