Rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Od 19 marca 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (tj. ur. w 2012 r.), na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci w wieku 3-5 lat (tj. urodzone w 2015 - 2013r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2, do których będą przyjmowane także dzieci młodsze). Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, przyjmują również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji oraz kryteria naboru zawiera oddzielny komunikat. Jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (http://www.starachowice.eu/) w zakładce Edukacja, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz we wszystkich szkołach i przedszkolach miejskich. Dla rodziców będzie dostępna strona internetowa: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starachowice Będą tam również zamieszczone wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.

Na terenie naszego miasta wychowanie przedszkolne może być realizowane w następujących gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Oświatowa 2

- Przedszkole Miejskie nr 6 , ul. Św. Barbary 4

- Przedszkole Miejskie nr 7, al. Armii Krajowej 6a

- Przedszkole Miejskie nr 10 "Niezapominajka", ul. Prądzyńskiego 2a

- Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka, ul. Górna 13

- Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Leśna 40

- Przedszkole Miejskie nr 14 im. Jana Brzechwy, ul. Graniczna 10

- Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Na Szlakowisku 7b

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1, ul. 1 Maja 11

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Ostrowiecka 134

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Moniuszki 117

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Oświatowa 5

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, al. AK 1

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Leśna 2

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Słoneczna 1a

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prądzyńskiego 2

Ponadto na terenie miasta funkcjonują niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i inne formy wychowania przedszkolnego:

– Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka", ul. Grzybowa 1

– Niepubliczne Przedszkole "GUCIO", ul. Podgórze 109/3

– Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki", al. Armii Krajowej 19

– Przedszkole Językowe "Re-Re-Kum-Kum" z oddziałami terapeutycznymi

dla dzieci z autyzmem, ul. Staszica 25

– Oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO, ul. Wojska Polskiego 7a

– Punkt Przedszkolny "Słoneczko", ul. Górna 10

– Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Małymi Krokami", ul. Spółdzielcza 8

Zasady rekrutacji do placówek niepublicznych określają ich organy prowadzące.

Referat Edukacji, Kultury, Sportu,Turystyki

i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ